Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Olgu sul usku!

Reede, 23. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 17:14-21

Jeesus tervendab langetõbise poisi
14Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili
15ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!
16Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha.”
17Aga Jeesus vastas: „Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta siia minu juurde!”
18Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks.
19Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid: „Mispärast meie ei suutnud teda välja ajada?”
20Aga tema ütles neile: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu.
21[See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega.]”

Koonda oma mõtted Jumalale. Tema on sinuga. Ta armastab sind. Ja Ta tahab sind kõnetada oma sõna läbi.

Tänane tekst on päris karm ning tuleb olla hoolikas, et mitte lasta sel röövida julgust. Usun, et enamik meist on palvetanud kellegi eest, kes on kannatuses, kuid see inimene on ikkagi surnud (mõnikord ka suurtes valudes). Kas peaksime Matteuse tänast teksti mõistma nii, et kui meie palveid tervenemise osas ei kuulda, siis on see meie süü? Kindlasti mitte! Aga et selles veenduda, tuleb meil neist salmidest eemalduda vaadates, kuidas need suuremasse pilti sobivad.

Esimene, mida märkame on see, et mitte usk ei too lahendust, vaid Jumal toob. Pole mingit mõtet omada kõigutamatut usku, kui see millesse /kellesse usume -  pole reaalne. On täiesti võimalik, et jüngrid sattusid sedavõrd vaimustusse oma meelevallast tervendada, et eemaldusid Jumalast.

Teiseks, oli Jeesus väga ühene öeldes: ühel päeval tuleb jumalariik siia täielikul kujul, ning siis pole enam surma, leinamist, nuttu või valu (Ilm 21:4). Kuni selle päevani, on kannatus meie igapäevane osa. Ning vajame usku Jumalasse, kes suudab tervendada; aga ka siis kui Ta teatud juhtudel ei tervenda. Vajame usku Tema tõotusesse et ühel päeval teeb Ta kõik uueks.

 
Mõtiskle veelkord salmi 20 üle palvetades, et Jumal muudaks su usu Temasse veel tugevamaks.

Selle kommentaari autor: Jo Swinney