Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meister-strateeg

Laupäev, 24. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 17:22-27

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist
22Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: „Inimese Poeg antakse inimeste kätte
23ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles.” Ja nad jäid väga kurvaks.
Jeesus maksab templimaksu
24Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: „Kas teie Õpetaja templimaksu ei maksa?”
25Peetrus vastas: „Küll ta maksab.” Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?”
26Aga kui Peetrus ütles: „Võõrastelt”, lausus Jeesus talle: „Siis on pojad vabad.
27Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest!”

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” (Ps 119:18)

See on ilmselt kõige veidram lugu terves Uues Testamendis! Peetrus ja Johannes peavad otsustama, kas nad maksavad templimaksu või mitte - see oli maks, millega Jeesus tegelikult nõus ei olnud (s 26). Tavakodaniku jaoks oleks selles olukorras olnud 2 võimalust: maksta, eirates oma südametunnistust aga säilitada rahu. Või - jääda oma põhimõtetele kindlaks ning võtta vastu tagajärjed. Kuna aga siin on tegemist Jeesusega, on korraga ka kolmas võimalus - lasta kalal maksta meeste eest!

Jeesuse jaoks polnud see mingi probleem natuke elevust tekitada. Antud juhul ei tahtnud ta kedagi “ärritada” (s 27), samas oli mitmeid teisi olukordi, kus Ta ei kartnud ka tugevat negatiivset reaktsiooni. See, mis mind kõnetab on, et Jeesus tegutses strateegiliselt. Ta võis küll minna vastuollu Kapernauma väikeametnikuga, kuid pidas siiski targemaks hoida oma  “püssirohtu” Paasapühadeks pealinnas, kus pidi kulmineeruma kogu Ta elutöö. 

Matteuse jutustusest ei selgu, kas Peetrus siis lõpuks püüdis selle kala, kelle suus maksuraha oli - meil tuleb lihtsalt uskuda, et Jeesus suutis selle võimalikuks teha. Ja Jeesuse soovitus kasutada sellist lahendust näitab, et Ta on meister strateeg, ning võib mõnikord vägagi kummalisi (naljakaid) lahendusi pakkuda.

Viis, kuidas Jeesus leiab maksuraha, on hämmastav, aga see ei ole lihtsalt trikk, millega Ta soovis muljet avaldada. Pigem rõhutatakse seeläbi veelkord, et Jeesus on Jumala Poeg ning kogu loodu Valitseja.

 
Siin maailmas on palju selliseid asju, mis vastanduvad jumalariigile. Millistel aladel koged sina väljakutseid? Palu, et Püha Vaim annaks sulle tarkust ja eristamisvõimet.

Selle kommentaari autor: Jo Swinney