Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Noomitus leppimiseks

Teisipäev, 27. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 18:12-20

Tähendamissõna kadunud lambast
12Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima eksinut?
13Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende üheksakümne üheksa pärast, kes ei olnud eksinud.
14Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks.
Vennast, kes patustab
15Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.
16Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.
17Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner!
18Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.
19Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.
20Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

Mõtiskle nende salmide üle Mt 5:23-24. Kas sinu elus on suhteid, mis vajaksid parandamist?

Kohe peale Jeesuse õpetuslugu Isa hoolest kadunud lamba vastu, järgneb see lugu vennast, kes eksib su vastu. 

See, kes saab teadlikuks venna või õe patust, peaks vaikselt minema tema  juurde ning asjast rääkima - ilma igasuguse kohtumõistmiseta, vaid motiveerituna puhtast, ehtsast armastusest ning murest venna või õe ja usukogukonna hea käekäigu pärast.

Keegi meist ei ole täiuslik: kui osutame näpuga kellegi patule, siis kolm sõrme osutavad tagasi meie enda poole.  Sellises olukorras õigesti toimimiseks on vaja suurt tarkust, eneseanalüüsi, kõigutamatut armastust, palvet ja selget Jumala Vaimu juhtimist. 

Tegevusetust ei saa siin millegagi õigustada. Kogudusel on selgelt antud vastutus reageerida oma liikmete patu või eksliku käitumise puhul. Liigagi sageli saab Jeesuse nimi häbistatud Tema järgijate jumalakartmatute tegude pärast.

On inimesi, kes ei võta kuulda isegi kolme või nelja tunnistaja ütlust, või kui ka terve kogudus nende vastu tunnistaks -  eesmärgiga tuua nad meeleparandusele. Kui olukord muutub selliseks, tuleb neid inimesi kohelda nagu Jumala rahvast väljapool olijaid. Kogudusel ei ole meelevalda anda andeks või tehda otsuseid Jumala eest. Jumal andestab ainult siis, kui eksija ise tuleb Temaga rahu tegema.

Sageli tsiteeritakse salmi 20 - näiteks väikeste palvegruppide kogunemisel ning see on ka igati kohane. Kuid antud kontekstis tundub see kohalduvat pigem palvega patuse inimese pärast. Juutidel on ütlus: “Kui kaks või kolm on üheskoos ning Seadus on nende vahel, siis Jumala (Shekinah) auhiilgus puhkab nende peal…” (1 Mishnah, Aboth 3:2). Kui kaks või kolm inimest tulevad kokku Jeesuse nimel, ning kui nad palves nõustuvad selle inimese osas, kes neile muret teeb - siis Jumala ligiolu on nendega!  “Kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.” (s 19).

 
Milliseid samme võiksid sel nädalal teha, et tuua lepitust enda mõranenud suhetesse?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson