Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Evangeeliumikohane lootus

Esmaspäev, 16. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ts 4:13-18

Surnute olukorrast
13Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust.
14Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama.
15Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest,
16sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,
17pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.
18Julgustage siis üksteist nende sõnadega!

On sul olnud mõni kristlasest sõber, kes on usus surnud? Sellised sündmused on omamoodi kibemagusad. Oleme rõõmsad, et inimene on läinud “ausse” (ja pääsenud kannatusest), samas oleme kurvad ja kogeme teravalt lahkunust jäänud tühimikku siin maa peal. Lugedes tänast kirjakohta, pane tähele kuidas Paulus lohutab neid, kes oma leinas ja kurvastuses on segaduses.

Ligi 2000 aastat on usklikud kogenud usukaaslaste surma ja meile ei ole siin midagi uut. Tessalooniklased aga ei teadnud üldse, kuidas asjasse suhtuda. Nemad olid veendunud, et Jeesus tuleb tagasi. Mõned neist olid kindlad, et see sünnib juba nende eluaja jooksul. Pole siis ime, et kui nende sõbrad surid, sattusid nad ärevusse. Kas nad olid millestki valesti aru saanud?

Paulus kasutab siin väga loomulikku ja rahustavat analoogiat juhtunu kohta: magamist (s 13). Oled kindlasti märganud, et magades on praktiliselt võimatu aru saada kui palju aega on möödunud. Samamoodi on nendega, kes on usus surnud - nad oleks nagu uinunud ning nende järgmine ärkamismoment on juba silmast silma Kristusega (s 14). Ka meie - kas oleme ärkvel või magame, kui oleme oma usu kinnitanud Kristusesse, siis pole meil midagi karta.

Paulus käsitlebki siin kristlikku lootust ülestõusmisesse. Selle lootuse alus on ankurdatud ajaloosse - Jeesuse surma ja ülestõusmisesse. See on alus, millele saame usu läbi kinnitada ka enda lootuse (s 14) - kindluse saamiseks piisab meie usust. 

Mis siis sünnib? Kristus tuleb tagasi pasunahelide kõlades ning kõik usklikud lahkunud ärkavad ellu, olles nüüd rikkumatud ja surematud (1 Kr 15:50-55; Fl 3:20-21). Nad ühinevad Jumala rahvaga, kes sel ajal on elus, ning üheskoos lähevad /tõusevad nad Issandale vastu (s 17). Kuigi mõned arvavad, et need inimesed otsekui tõmmatakse siit maa pealt ära, siis kreekakeelne tehniline termin apantēsis võib tähendada ka väga väärika ja tähtsa isiku tervitamist. Siin tähendab see ilmselt, et kogu Jumala rahvas kohtab Jeesust ning tervitab Teda Tema maailmas Kuningana. Paulus ju lõpetabki nende imeliste sõnadega “ja nõnda me saame alati  olla koos Issandaga” (s17).

Palju olulisem aga kui vaidlused selle kosmilise sündmuse detailide üle, on uskumine, et see tõesti ja kindlalt nii ka sünnib. Ja et see lõpptulemus on auline! See on tõeliselt hea ja julgustav sõnum kõikidele.

 
Kas panid tähele kui imeline tasakaal selles tekstis on kurvastuse ja lootuse vahel? Valu ja rõõm on omavahel ühendatud. Palveta siis täna nende eest, kes praegu on leinas. Ja palveta ka nende eest, kes elavad ilma lootuseta. Üle kõige aga rõõmusta kogu südamest Kristuse kindla tagasituleku üle!

Selle kommentaari autor: Mark Meynell