Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suur evangeeliumi päev

Teisipäev, 17. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ts 5:1-11

Issanda päevaks valmistumisest
1Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
2sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel.
3Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku.
4Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas.
5Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed.
6Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
7sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
8Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
10kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime.
11Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!

Kas oled mõnikord võidelnud kahtlustega, et võibolla Jeesus ei tulegi tagasi?

Neist salmidest näeme, et Paulus oli Jeesuse õpetusega hästi tuttav, kuigi ta polnud seda ise kunagi otse Jeesuse käest kuulnud. Salmides 1-3 kinnitab ta Jeesuse väidet, et Tema tagasitulek on igal juhul kindel, kuid selle täpne ajastus on saladus (mida isegi Issand ise ei tea). See on umbes nagu ka rasedusega: kuni see kestab, kogeb naine ebamugavust ja valu, oodates sünnituse saabumist, kuid kui sünnitus on möödas on tulmuseks ülisuur rõõm.

Mujal Piiblis on Jeesuse taastulekut võrreldud näiteks ka varga tulemisega öösel (Mt 24:43; 2Pt 3:10; Ilm 16:15). Nii näeme, et Jeesuse taastulek on ennustamatu ja selle aeg inimestele teadmatu.

Eelmises peatükis kasutatud une/magamise võrdlust, kasutab Paulus siin hoopis teisti ja mitte nii postitiivselt (need, kes on usus surnud). Tänases tekstis kasutab Paulus magamise metafoori hoiatuseks - neile, kes on nii joobunud (nt ka hõivatud argielust) ja uimased, et ei suuda isegi tajuda selle äkilise ja pöördelise sündmuse peatset saabumist ega vajadust olla valvel.

See kõik ei tohiks panna meid üleolevalt mõtlema, vaid peaks pigem julgustama - elama valguses ja mitte pimeduses; püsima “ärkvel”, kainetena ja olema valmis Jeesuse tulemiseks. Seesama võrdlus on väljakutseks ka neile, kes reaalselt on hädas joomisega - antiikajal Dionysose kultuse järgijatele, kes tähistasid ja ülistasid joobnud olekut; meie ajal ja ühiskonnas aga neile, kes on alkoholist ja teistest ainetest sõltuvuses.  Jumala rahva liikmete ja Jumala sõduritena on meie osa olla jätkuvalt kained, ärkvel ja valvel, valmis tegutsema täies relvastuses (Ef 6).

Lisaks - kristlik ootamine ei ole tuim istumine ja pöidlate keerutamine, vaid sarnaneb pigem eksamiks valmistumisega. Selles sisaldub eesmärgipärane tegutsemine Tema teenimises ning valmistumine Tema tulemiseks (1Ts 1:10). Salmis 11 innustab Paulus Tessaloonika usklikke üksteist julgustama ja ülesehitama. Jah, Jeesuse tagasituleku täpne aeg on teadmata, kuid see ei tohi meid segadusse ajada, muretsema panna või sundida seda kuidagi vägisi välja arvutama. Pigem peaks see täitma meid suure lootusega ning tahtega teenida Teda ja oma kaasusklikke.

Ning see pole hirmust lähtuv tegutsemine, vaid usaldusest ja usust, et Jeesus tuleb tõesti tagasi, täpselt nii nagu Ta ka tõotas (s 9,10).

 
Millal viimati julgustasid mõnd kristlasest sõpra nende tõdedega Jeesuse tagasitulemisest (s 11)? Kas sind ennast need julgustavad? Palu, et see kindel usaldus ja lootus võiks kasvatada su usku, armastust ning teenimist praegu ja ka edaspidi.

Selle kommentaari autor: Mark Meynell