Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõde ja lepitus

Neljapäev, 19. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 24:15-34

Tarkade õpetused
15Ära varitse, õel, õige eluaset, ära hävita tema puhkepaika!
16Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse.
17Ära tunne rõõmu oma vihamehe langusest ja ärgu hõisaku su süda, kui ta komistab,
18et see ei oleks paha Issanda silmis, kui ta seda näeb, ja et ta ei pööraks oma viha tema pealt!
19Ära ärritu kurjade pärast, ära kadesta õelaid,
20sest kurjal ei ole tulevikku, õelate lamp kustub!
21Mu poeg, karda Issandat ja kuningat, ära seltsi mässajatega, nendega, kes mõtlevad teisiti!
22Sest äkitselt kerkib nendelt hukatus ja kes teab nende mõlema õnnetust?
23Needki on tarkade sõnad: Erapoolikus kohtus ei ole hea.
24Kes ütleb õelale: „Sa oled õige”, seda neavad inimesed, sajatavad rahvahulgad;
25aga neil, kes noomivad, käib käsi hästi ning neile tuleb õnn ja õnnistus.
26Õige vastus on otsekui suudlus huultele.
27Tee enne oma tööd väljas ja hari oma põldu, siis alles ehita enesele koda!
28Ära ole põhjuseta tunnistajaks oma ligimese vastu, või tahad sa ometi petta oma huultega?
29Ära ütle: „Nõnda nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda.”
30Ma läksin mööda laisa põllust ja arutu inimese viinamäest,
31ja vaata, see oli üleni kasvanud umbrohtu, selle pinda katsid nõgesed ja kiviaed oli maha kistud.
32Kui ma seda nägin, siis panin südamesse, vaatasin ja võtsin õpetust:
33veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega,
34siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel ja puudus nagu relvastatud mees.

“Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!” (Rm 11.33)

Tänane piiblitekst on puhas mentordamise materjal! See pakub ligi 30 ütlust või juhist, mis on adresseeritud “minu pojale”. Need ütlused on sarnased Õp 1-9 peatükkides olevatega ja see on mentordamismaterjal millest me kunagi välja ei kasva.

Mil viisil vastata kurjusele või ülekohtule, millest oleme saanud teadlikuks? Mismoodi näeb välja tark reaktsioon inimestele, keda teame kurjad olevat? Leiame siit tekstist mitmed “Ära tee…” ütlemised, mille abil saame hinnata ja kujundada omaenses käitumist (s 1,15,17,19,21), kuid kõige nõudlikum sõna on siin hoopiski “tee seda!” vormis, mis kutsub meid üles moraalsele julgusele ning õiglasele ja ausale käitumisele (Õp 24:10-12). 

Julgustus kurjusele otse vastu astuda on Õpetussõnades üsna unikaalne. Heebreakeelne tegusõna salmis 11, on vägagi jõuline - “Päästa!” ning suunab meie tähelepanu ebamugavustunnet tekitades sellele, et me ei tohiks kujrust lihtsalt ignoreerida (s 12). Sest ignoreerimine on see, mis ka tänapäeval muudab võimalikuks kontsentratsioonilaagrid, hoolimatu naftapuurimise ja kiusamise, mis paljud lapsed ning täiskasvanud enesetapuni viib. 

Ühes 2006. aastal valminud meeldejäävas dokumentaalfilmis on stseen, kus mehe - kes viis leiba tellijale ning lasti lihtsalt maha - lesk ja vend seisid ühel hetkel silmitsi mõrvariga. Ja tolle mehe lesk, tõuseb täeisti ootamatult püsti ning sirutab oma käe mõrvarile. See oli hämmastav, kõikidele ootamatu , aga väga liigutav hetk. Too naine tegi seda, mida tänane piiblitekst kutsub meid kõiki tegema - kuigi meie puhul palju argisemates olukordades: hülgama kättemaksu ning mitte tasuma teisele selle kohaselt mida too väärinuks (s 29).

Selle lühikese osa (al s 23) pealkirjaks võiks olla ka “Tõega silmitsi”, sest see on omamoodi lisa eelmisele osale. Eelarvamustest lähtunud kohtumõistmised, teadlikult tehtud väärad otsused ja valevandumine (s 23,24 28): kui palju häda ja meeleheidet on need põhjustanud! Tõesed otsused ja tunnistused, mis suure julgusega välja kuulutatakse: kui palju vabadust ja rõõmu võivad need tuua (s 25,26)! 

Üks taoliste tekstide raskusi seisneb selles, et antud juhised või ettepanekud võivad esmapilgul tunduda banaalsetena (s 23). Ometi on meil vaja süüvida sellesse, milline näeks praktikas välja selline ausus ning õiglus reaalses elus, meie endi lojaalsuse taotlustes, ja kui seda kõike pannakse proovile, ka meie sõprussuhetes, mille võime selle tulemusel kaotada. Samamoodi peaksime ehk  vaatama sügavamale tollest viinamäest (s 30) - suhete ja otsusteni, mis on murtud, sest meie oleme olnud hoolimatud ning hooletud. On olemas vaesust, millel pole rahaga mingit pistmist (s 34).

 

Mõtiskledes kõrgete standardite üle Jeesuse väestavas ligiolus, kes on meie usu “usu alustaja ja täidesaatja”, muuda Hb 12:1-6 oma isiklikuks palveks.

Selle kommentaari autor: Pauline Hoggarth