Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mäss

Esmaspäev, 30. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 16:1-22

Korahi jõugu vastuhakk
1Aga Korah, Jishari poeg, kes oli Leevi poja Kehati poeg, ja Daatan ja Abiram, Eliabi pojad, ja Oon, Peleti poeg Ruubeni poegadest, võtsid kätte
2ja tõusid üles Moosese palge ees, nõndasamuti kakssada viiskümmend meest Iisraeli lastest, koguduse vürstid, kogudusest kutsutud nimekad mehed,
3ja nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu ning ütlesid neile: „Nüüd on küllalt! Sest terve kogudus - nad kõik on pühad ja Issand on nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse üle?”
4Kui Mooses seda kuulis, siis ta heitis silmili maha
5ja rääkis Korahi ning kogu ta jõuguga, öeldes: „Homme ilmutab Issand, kes on tema oma, kes on püha ja keda ta laseb enesele ligineda. Kelle ta välja valib, seda ta laseb enesele ligineda.
6Tehke nõnda: võtke enestele suitsutuspannid, Korah ja kogu ta jõuk,
7tehke neisse tuli ja pange homme nende peale suitsutusrohtu Issanda ees; siis on see mees, kelle Issand välja valib, püha! Nüüd on sellest küllalt, Leevi pojad!”
8Ja Mooses ütles Korahile: „Kuulge ometi, Leevi pojad!
9Ons teil vähe sellest, et Iisraeli Jumal teid on eraldanud Iisraeli kogudusest, lastes teid enesele ligineda, toimetama Issanda elamu teenistust ja seisma koguduse ees, et seda teenida?
10Ta on lasknud ligineda sind ja kõiki su vendi, Leevi poegi, koos sinuga. Ja nüüd te nõuate ka preestriametit!
11Sellepärast olete sina ja kogu su jõuk kogunenud Issanda vastu, sest kes on Aaron, et te nurisete tema vastu?”
12Ja Mooses läkitas kutsuma Daatanit ja Abirami, Eliabi poegi. Aga need ütlesid: „Me ei tule!
13Ons veel vähe, et oled meid toonud ära maalt, mis piima ja mett voolab, et meid kõrbes suretada, et sa tahad ennast teha ka veel valitsejaks meie üle?
14Ei, sa ei ole meid viinud maale, mis piima ja mett voolab, ega ole meile andnud pärisosaks põlde ja viinamägesid! Kas tahad neil inimestel silmad välja torgata? Me ei tule!”
15Siis Moosese viha süttis väga põlema ja ta ütles Issandale: „Ära hooli nende roaohvreist! Ei ole ma neilt võtnud ühtegi eeslit ega ole ühelegi neist kurja teinud!”
16Ja Mooses ütles Korahile: „Sina ja kogu su jõuk olge homme Issanda ees, sina ja nemad ja Aaron,
17ja igamees võtku oma suitsutuspann, pangu selle peale suitsutusrohtu ja igamees toogu Issanda ette oma suitsutuspann, kakssada viiskümmend suitsutuspanni, ka sina ja Aaron kumbki oma suitsutuspann!”
18Siis nad võtsid igamees oma suitsutuspanni, tegid sellesse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja astusid kogudusetelgi ukse ette, ka Mooses ja Aaron.
19Ja Korah kogus nende vastu terve koguduse kogudusetelgi ukse ette. Siis Issanda auhiilgus ilmutas ennast tervele kogudusele.
20Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
21„Lahkuge sellest jõugust, siis ma hävitan nad silmapilkselt!”
22Aga nad heitsid silmili maha ja ütlesid: „Jumal, kõige liha vaimude Jumal! Kui üks mees pattu teeb, kas sa vihastud siis terve koguduse peale?”

Issand, palun juhi Sina mind täna!

Kes meist ei tahaks olla teistega võrdne? Eriti veel juhul, kui kuulutakse nende hulka, kellele on jäänud vähem. Vähem võimu, vähem hüvesid – kõike vähem. Kerge on saada rahvast liikvele võrdsuse nimel. Aga millegipärast osutuvad mõned pärast võrdsuse saavutamist sageli teistest „võrdsemateks“. 

Tänases kirjakohas apelleeritakse võrdsusele (s 3). Pealtnäha näib tegemist olevat demokraatiaga: mehed on enda selja taha saanud terve koguduse. Varjatud motiiviks on siiski kitsama ringkonna auahnus ja võimujanu (s 9-10), sest tol ajal tähendas preestriseisus ka ilmalikku võimu. 

Rabiinliku traditsiooni järgi tähendas “Korahi” nimi “kiilaspäisust”. Korah ise oli rikas ja mõjukas. Lugu mida temast täna loeme, on muserdavalt tuttav: keegi, kellel on juba kindel ja tunnustatud positsioon ihaladab veel enam võimu, ning kasutab selle peitmiseks võltsvagasid põhjuseid. Tegu on valesti suunatud ambitsiooniga, mida taotletakse valel viisil.

Korahi silmakirjalikkus on nähtav viisis, kuidas ta väidab, et terve kogukond on püha (s 3). Vaadates vaid paar peatükki tagasi näeme, et asi polnu üldse nii!

Moosesel ja Aaronil oli igati põhjust kurvastada sellise kogukonna pärast, kuid nende mure tugevdas ühtlasi nende võimekust selle väljakutsega toime tulla. Iisrael polnud suutnud järgida oma juhte, ometi mõistsid Mooses ja Aaron ka seda, et kõigest hoolimata tuli just neil selle rahva eest hoolitseda. Nende palves Jumalale väljendus sügav mure kogu rahva pärast.

Tegelikult ei eksinud rahvas mitte ainult Moosese vastu. Tema autoriteeti küsimärgi alla seades, olid Korah ja tema järgijad eksinud eelkõige Jumala vastu. Korahi võimutaotlus oli sisuliselt Jumala pilkamine ning tema teod Jumalat teotavad. Me teame, et Jumal on õiglane ning me saame seda igal ajal usaldada, kuid meil tuleb ka meeles pidada, et Jumal on valmis rakendama oma õiglust ka seal, kus Talle vastu hakatakse.

Rohkem kui lugu mässamisest ning võimuhierarhia kaitsmisest, on see lugu eestplavest ja kaastundlikust  sekkumisest. Jumalakartlikke juhte iseloomustab see, et nad teevad alati kõik, mis neist sõltub, et kaitsta oma rahvast, isegi kui too rahvas mässab ning plaanib kurja juhtide positsiooni või isegi nende elude vastu. Riski, mille Mooses ja Aaron võtsid, palvetades terve koguduse eest Jumalat, ei ole võimalik ülehinnata. Seda tehes pandi nad kaalule omaenese elu selleks, et vältida Jumala poolt plaanitud hävitust tervele rahvale.

Meie lähiminevikus hävitati võrdsuse nimel rahvavaenlasi sellesama rahva hulgast, et teatud kildkond saaks võimul püsida. Sarnaseid olukordi näeme ka tänapäeva poliitikas, kus näiliselt rahva heaolu ja võrdsuse nimel püritakse haukama suuremat pala võimupirukast. Ja nii veider kui see ka ei tundu, meie asi kristlastena on nende eest palvetada, mitte kõigi vahenditega nende vastu võidelda, sest… (loe Ef 6:12).

Täiusliku maailmakorra ehitamine Jumalast ära langenud maailmas ei ole võimalik. Seepärast on tark jälgida, et me ei satuks mässajate jõuku ja samas ei kiidaks heaks ka selget rõhumist. 

 
Võime saata iseennast ning ka teisi suurde ohtu, järgides pimedalt omaenda eeldusi ning toetudes oma uhkusele (s 21,22). Võta aega, et otsida alandlikkuses ja alistumises Jumala palet.

Selle kommentaari autor: APÜ