Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mittekahetsemise tulemus

Teisipäev, 1. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 16:23-17:15

Korahi jõugu vastuhakk
23Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
24„Räägi kogudusega ja ütle: Minge ära Korahi, Daatani ja Abirami elukoha ümbrusest!”
25Siis Mooses tõusis ja läks Daatani ja Abirami juurde, ja Iisraeli vanemad järgnesid temale.
26Ja ta rääkis kogudusega, öeldes: „Minge nüüd eemale nende jultunud meeste telkide juurest ja ärge puudutage midagi, mis on nende oma, et teid ei hävitataks kõigi nende pattude pärast!”
27Siis läksid nad ära Korahi, Daatani ja Abirami elukoha ümbrusest; aga Daatan ja Abiram tulid välja ja seisid oma telkide uste ees, ka nende naised, lapsed ja imikud.
28Ja Mooses ütles: „Et Issand on mind läkitanud tegema kõiki neid tegusid ja et ma ei tee neid omast tahtest, seda te saate teada sellest:
29kui nad surevad, nagu kõik inimesed surevad, ja kõigi muude inimeste karistus tabab ka neid, siis ei ole Issand mind läkitanud.
30Aga kui Issand laseb sündida midagi erakorralist ja maa avab oma suu ja neelab nemad ja kõik, mis neil on, nõnda et nad lähevad elusalt alla hauda, siis te teate, et need inimesed on põlanud Issandat!”
31Ja kui ta oli rääkinud kõik need sõnad, siis sündis, et nende all olev maa lõhkes
32ja maa avas oma suu ja neelas ära nemad ja nende kojad ja kõik inimesed, kes kuulusid Korahile, ja kogu varanduse.
33Nõnda läksid nemad ja kõik, mis neil oli, elusalt hauda ja maa kattis nad ning nad hävitati koguduse hulgast.
34Ja kogu Iisrael, kes oli nende ümber, põgenes nende kisa tõttu, sest nad ütlesid: „Et maa ei neelaks ka meid!”
35Ja Issanda juurest läks välja tuli ning põletas need kakssada viiskümmend meest, kes oli ohverdanud suitsutusrohtu.
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2„Ütle Eleasarile, preester Aaroni pojale, et ta võtaks suitsutuspannid tuleasemelt, ja pillu tuli laiali, sest need on saanud pühaks,
3nende patuste suitsutuspannid, nende hinge hinna eest! Neist valmistatagu taotud plaate altari katteks, sest nad tõid need Issanda ette ja nõnda said need pühaks. Need olgu hoiatusmärgiks Iisraeli lastele!”
4Ja preester Eleasar võttis vasksuitsutuspannid, mis põlenud mehed olid toonud, ja need taoti altari katteks,
5meeldetuletuseks Iisraeli lastele, et ükski võõras, kes ei ole Aaroni soost, ärgu liginegu süütama suitsutusrohtu Issanda ees, et ei juhtuks nõnda nagu Korahi ja tema jõuguga, mida Issand temale oli kuulutanud Moosese läbi.
6Aga järgmisel päeval nurises kogu Iisraeli laste kogudus Moosese ja Aaroni vastu, öeldes: „Te olete tapnud Issanda rahva!”
7Aga kui kogudus kogunes Moosese ja Aaroni vastu ja nad pöördusid kogudusetelgi poole, vaata, siis kattis seda pilv ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast.
8Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelgi ette.
9Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
10„Minge ära selle koguduse keskelt ja ma hävitan nad silmapilkselt!” Siis nad heitsid silmili maha.
11Ja Mooses ütles Aaronile: „Võta suitsutuspann, pane selle peale suitsutusrohtu ja vii kiiresti koguduse juurde ning toimeta nende eest lepitust, sest Issandalt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on alanud!”
12Ja Aaron tegi, nagu Mooses käskis, ja jooksis koguduse keskele, ja vaata, nuhtlus oli rahva seas juba alanud. Ta pani suitsutusrohtu pannile ja toimetas rahva eest lepitust.13Ja kui ta seisis surnute ja elavate vahel, pandi nuhtlusele piir.
14Nuhtlusesse surnuid oli neliteist tuhat seitsesada, peale nende, kes olid surnud Korahi pärast.
15Siis Aaron tuli tagasi Moosese juurde kogudusetelgi ukse ette, sest nuhtlus oli lakanud.

Mõtiskle 4Ms 14:18 üle: “Issand on pika meelega ja rikas heldusest, ta annab andeks patu ja üleastumise…”

Iisraeli mäss Jumala vastu hakkas kontrolli alt väljuma, ometi andis Jumal neile ikka veel andeks. Kas aga suudame kujutleda, kuidas võis Tema põlgamine, kes oli rahva vabastanud, neid juhtis, nende keskel oma ligioluga viibis ning nende eest hoolitses - kuidas see kõik võis püha ja armastavat Jumalat solvata ja haavata? 

Juba Kaadesis oli Jumal valmis oma rahva üle kohut mõistma (4Ms 14:11-12), kuid Ta hoidis end tagasi, sest Mooses palus seda nii tungivalt. Korahi mässu ulatust arvestades aga, ei saanud Jumal enam Iisraeli pattudest mööda vaadata. Vaid päev peale Jumala kohtuotsust Korahi ja tema toetajate üle, on Iisraeli rahvas taas valmis vastu hakkaama juhtidele, keda Jumal neile oli andnud (4Ms 17: 6-7). Nad on Jumala rahvas nüüd veel vaid nime poolest: tundub, et Issand ise nende mõtlemist enam ei mõjuta.

Ehk polegi see siis nii suur üllatus, et Jumal on veelkord valmis hävitama kogu rahva (17: 10-11). Meile võib taoline otsus tunduda šokeeriv, kuid see annab edasi Jumala olemust tõelisena, ning on täielikus kooskõlas ka Uue Testatmendi õpetusega.  Jumal on täielikult püha ega salli mingit pattu või kurjust - viimselt mõistab Jumal kohut kogu maailma üle (Ap 17:31). Jumal on armastav - ikka ja jälle demonstreerib ta oma armu ja halastust patuste vastu. Kõige enam tegi ta seda Jeesuses (Rm 5:8).

Kui Aaron suitsutuspanni võttis ning tormas koguduse keskele, et teha Jumala ees lepitust nende eest, siis riskeeris ta oma eluga. Ütles ju Mooses: “Issandalt on lähutnud vihahoog…” (17:11).  Sel hetkel möllas katk rahva keskel juba nagu  kontrollimatu metsatulekahju. Ometi Aaron läks ning Jumal halastas ja pani nuhtlusele piiri (17:13).

Siit saame õppida, et vaimulike juhtide kvalifikatsiooni ei tule mõõta nende meelekindluse järgi kaitsta enda positsiooni, vaid nende valmisoleku järgi anda oma elu, isegi oma “vaenlaste” eest. Nii nagu tegi seda Kristus.

 
“Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest.” (1Jh 3:16)

Selle kommentaari autor: APÜ