Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuulamine ja tegemine

Reede, 25. Oktoober 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jk 1:19-27

Sõna õigest kuulamisest
19Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.
21Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.
22Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.
23Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist.
24Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli.
25Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija - see on õnnis oma tegemises.
26Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine.
27Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata.

„Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25:40) Issand, ülistan Sind, et julgustad mind teenima abivajajaid!

Tänane piiblitekst puudutab terve kirja kandvat mõtet: on vaja kuulata Jumala sõna ja ka teha mida Tema ütleb. See on vägagi arusaadav. Meil pole võimalik teha seda, mis on õige, kui me enne pole mõistnud, mida Jumal meile ütleb. Sellepärast ongi vaja kõigepealt kuulata ja kuulda. Teisalt - me ei mõista mida Jumala sõna reaalselt ütleb, enne kui pole seda praktikas rakendanud. Vaja on mõlemat: nii kuuletumist kui ka tegutsemist.

Selle kõige juures toob Jaakobus mitu näidet, kuidas on võimalik eksida. Võime süttida vihas põlema (s 19,20). Võime mängima hakata ebamoraalsega (s 21). Võime unustada, mis on õige (s 23,24). Võime teha hävitustööd oma keelega (s 26). Võime mitte hoolida oma vastutusest teiste suhtes (s 27). Mitte ükski nimetatud reaktsioonidest ei tule kasuks meie tunnistusele Kristusest. Ometi on kõik need olemas ka kristlaste keskel.

Kahjuks ongi palju lihtsam Jumala Sõna kuulda, võibolla isegi mõtiskleda selle üle, aga ikkagi  jätta see argielus rakendamata. On võimalik elada otsekui paralleelmaailmades. Ühes me palvetame, ülistame, loeme Jumala sõna ja räägime usuteemadel; teises käime tööl, poes, vaatame televiisorit ning ajame äriasju. Ning mõlemad maailmad vaevalt puudutavad üksteist. Me ei pruugi isegi märgata, et ei rakenda Jumala Sõna argielu olukordades. Sellepärast on Jaakobuse üleskutse kuulata ja tegutseda tõeliseks väljakutseks. 

On üllatav kui suureks, kõikehõlmavaks muutub evangeelium, kui oleme tõeliselt pühendunud seda kaksikülesannet täitma. See hõlmab juriidilised küsimused, vaesuse leevendamise, poliitilise tegevuse läbipaistvuse, inimeste teenimise majanduse kaudu. Seal on leskede ja orbude eest hoolitsemine, ükskõiksuse vastu astumine, juhtide aruandekohustus, prügi ja saastamise vähendamine. Ja see kõik on osa “integreeritud kuulutustööst” - avalikust evangeeliumi kuulutamisest. Jaakobuse jaoks oli see lihtsalt “kuulmine ja tegemine”.

 
Kas sinu elus on alasid, kus su usk väljendub vähem nähtavalt - ja kui on, siis miks? Mida võiksid muuta?

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey