Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suurim käsk

Laupäev, 9. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 22:34-40

Seadusetundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust
34Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna.
35Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates:
36„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?”
37Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
38See ongi suurim ja esimene käsk.
39Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
40Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.”

Tuttavad sõnad võivad kaotada oma mõju: palu, et Jumal süvendaks täna su arusaamist Tema armastusest.

Jeesus, vastates käsutundjale, läheb otse Jumala käsu keskmesse. Ta mitte ainult ei too esile kahte käsuga seotud kirjakohta (võimalikust 613, mida variserid arvestasid - 5Ms 6:5 ja 3Ms 19:18) kui Jumala poolt peamisteks määratletuid, vaid seda tehes Ta rõhutab, et armastus on keskne igasuguses sõnakuulmises. Variseride jaoks tähendas religioon kainet käskude pidamist. Jeesus asetab armastuse inimese ja Jumala vahelise suhte südamesse, ning lisab armastuse oma ligimese vastu. 

Nende sõnadega rajab Ta ka eetilise aluse uuele lepinguseadusele. Oma lahkumiskõnes jätab Ta jüngritele käsu armastada oma ligimest (Jh 13:34) ning samas selgitab miks on nii oluline armastada Jumalat:  “Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, ..” (Jh 15:10). Ta rõhutab suurima käsu olulisust lisades, et kõik Vana Testamendi seadused suhtumisest Jumalasse ja ligimesse saabki kokku võtta selles armastuse kaksikkäsus.  

Hiljem kirjutab Paulus: armastus on käsuseaduse täitmine (Rm 13:10). Too käsutundja võis suurimat käsku kirjeldades näha selles ka oma vastutusala piire; Jeesuse vastus ja armastus, mida Tema õpetas ning elas, oli tuntuvalt laiem - selles ei olnud mingisuguseid piiranguid. 

Koostades uut usutunnistust alustas Lausanne maailmakongress Kaplinnas (2010) iga uut lõiku sõnadega “Me armastame…..” (www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html), vastandudes sellega teistele usu deklaratsioonidele, mis tundusid nõudvat vaid intellektuaalset nõustumist.

 
Issand, ma tean, et armastada Sind kogu südamest tähendab rohkem kui vaid emotsionaalset reaktsiooni. Palun aita mul väljendada oma armastust tegude ja valikutega!

Selle kommentaari autor: APÜ