Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sisemine ja väline

Neljapäev, 14. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 23:23-28

Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest
23Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest - õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!
24Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla.
25Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust!
26Sa sõge variser! Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks!
27Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku!
28Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seestpoolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut.

Milliseid pingutusi oled teinud ja valmis tegema, et jätta endast head muljet?

Elame ajastul, kus endast soovitud mulje jätmine on lihtsam kui iial varem. Paar klikki  - ja sinu digitaalne kuvand saab just selline nagu soovid. Kõik teavad, et nii tehakse, ja et esitletav ei pruugi sugugi vastata tegelikkusele. Ometi siis kui tahetakse kellestki rohkem teada saada - on internet esimene abimees.

Ka variseridele oli äärmiselt tähtis see, mida neist arvati. Nad pidasid maapealset taevasest olulisemaks, seda kuidas väljast paistis, tähtsamaks kui südames toimuvat. Lisaks üldisele suhtumisele, olid neile tähtsad rahas mõõdetavad asjad: templi kuld, ohver, kümnis. Valedest väärtushinnangutest tingituna puhastasid variserid end väliselt suure hoolega ning rahvas õppidest neilt, järgnes nende eeskujule.

Jeesus sõitleb karmide sõnadega taolist silmakirjalikkust tuues esile, et sellel on kurjad tagajärjed. Käsuõpetuse “sääskedest” võeti viimast, kuid “kaamelid” – õiglus, halastus ja ustavus (s 23) – jäeti kõrvale. Välise kõrval unustati sisemus kogunisti. Tegeliku südamepuhastuseni ei jõutudki  (seal valitsesid ahnus ja riisumine, roiskumine, silmakirjalikkus ja ülekohus) ning unustati täielikult, et Jumal ei vaata seda, mis silma ees, vaid seda mis on südames! (1Sm 16:7) Nii eksitati kogu rahvast. 

Mis kasu on pikkadest rüüdest ja inimeste aukartlikest pilkudest, kui Jumala ees oleme vaesed ja alasti!

Variserlusest pole pääsu ka kaasajal. Püüd näida parem, on meie kõikide sees - vahe on vaid selles, kui palju keegi sellele voli annab. Halb on aga see, et sageli ei peeta sellist ilustamist ohtlikuks, vaid süütuks ja ohutuks. Mis selles halba on, kui ma asju veidi paremas valguses näitan?

Jeesus hoiatas taolise suhtumise eest näiteks Laodikeia kogudust. Too kogudus oli välisele keskendudes jõudnud enesepettuseni, ega tajunud enam tõelist reaalsust:  “sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt  mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled  vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti,…” (Ilm 3:17). 

Hämmastav, kuidas ometi oleme nõus petma endid ja uskuma teiste pettust - pelgalt sellepärast, et seda on nii palju ja pidevalt meie ümber! Tänane tekst ütleb, et siin on surmalõks.

Sest kui südame tegelik olukord ei saa muudetud, läheb inimese tee paratamatult hukkumise poole. Matteus hoiatab: “Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?” (Mt 6:23)

Laodikeia kogudusele soovitab Jeesus “osta silmasalvi” Tema käest, et nad hakkaksid nägema (Ilm 3:18). Sama võimalus on ka meil. Kui soovime tõest ülevaadet tegelikust olukorrast - tuleb vaadata esmalt südamesse. Miks sa teed neid asju, mida teed? Kellele on suunatud su pingutused? Tuleb paluda Püha Vaimu valgust, mis tooks esile eksitava ja sügavale südamesse peidetu ja paluda, et Jumal ise puhastaks ja raviks nii silmi kui südant. 

 

„Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” (Jh 8:12)

Selle kommentaari autor: APÜ