Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rästikute sugu

Reede, 15. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 23:29-36

Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest
29Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te ehitate prohvetite hauamärke ja ehite õigete hauakambreid
30ja ütlete: „Kui meie oleksime elanud oma esiisade päevil, siis meie küll ei oleks olnud nende kaasosalised prohvetite vere valamisel.”
31Nõnda te tunnistate ise eneste kohta, et teie olete prohvetite tapjate pojad.
32Täitke siis teiegi oma vanemate mõõt!
33Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda ära põrgu kohtust?
34Seepärast, vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna,
35et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Berekja poja Sakarja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel.
36Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sugupõlve peale!

“Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! “ (Õp 4:23). Tõeline usk on südameusk, ning hoolimata sellest, kui puhtaks väline külg on nühitud, huvitab Jumalat eelkõige see, mis toimub seespool. Tänases tekstis jätkab Jeesus sõitlemist, kuulutades kohtumõistmist neile, kes moonutavad õiget usku.

"Te maod!” (s 33) toob meelde 1Ms 3:1-5, esimeste inimeste salakavala petja. Donald Hagner nimetab tänast ja eilset kirjakohta kõige valusamateks Uues Testamendis. On ootamatu kuulda Jeesuse suust nii karmi kriitikat.

Jeesuse sõnda on täis tulist irooniat, kui Ta kirjeldab kirjatundjate “muret” teenida prohveteid, hoolitsedes nende haudade korrasolu eest (s 29). Samal ajal aga põlgavad nad ära sõnumitoojad Jumalalt endalt (s 34) ning peatselt mõrvavad isegi prohvet Jeesuse. Variserid pidasid endid ju prohvetite järeltulijaiks. Jeesus selgitab neile aga selle ärapõlgamise kulgu alates Aabeli mõrvast prohvet Sakarjani (1Ms 4:2–10; 2Aj 24:20–22). Need hoolikad prohvetihaudade kaunistajad lubasid oma südames kasvada vihkamisel ning kurjusel, Jeesus aga nimetab neid endid “lubjatud haudadeks” (Mt 23:27), mis on seest täis roiskumist. Ta paljastab variseride silmakirjalikkuse põletavate sõnade ja elavate piltidega. Ta süüdistab neid (varisere, kes olid nii uhked, et pidasid kinni seadusest) riisumises, apluses, rüveduses, silmakirjalikkuses, seadusetuses (s 28). See on äärmiselt karm, aga nii tehes korrigeerib Ta variseride arusaama pühadusest, määratledes pühaduse radikaalselt uuel viisil.

Tänase teksti valgel saavad end kotrollida ka teised kristlikud juhid: kas mul on selliseid sõpru ja mentoreid, kes aitavad jääda ausaks? Kuidas toetada neid, kellel on võitlused? Kas ma praktiseerin ise seda, mida õpetan iga päev? Kas mu suhted kõigi teiste kristlastega on tõeliselt õe ja venna suhted? Toitun ma kiitusest? Mida teha, et ma ei kaotaks silmist olulisi küsimusi? Kas püüan olla Kristuse sarnane ka pisiasjades? Kui palju muretsen ma oma maine pärast? Milline eeskuju olen teistele?

Peatükk lõpeb ühe kaunima lõiguga Uuest Testamendist kus saab nähtavaks Jeesuse õiglus ja halastus:  Vastupidiselt variseridele, toimib Tema kooskõlas oma õpetusega. Taevased standardid on kompromissitud. 

Jumal ei paku andestust lõputult, Tema halastus ei vabanda ülbust. Aga Ta kaastunne on piiritu. Ajaloo vältel on Jumala kohut kaldutud ekslikult tõlgendama, kas rõhutades Jumala viha või teisalt ainult armu. Kui soovime järgida Pühakirja, peame õpetama mõlemat. See Matteuse väga karn peatükk aitab meil hoida neid tasakaalus.

 
“Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata.” (Jk1:27). Täna Jumalat Tema suure halastuse armu eest, mis hoiab meid eksiteele sattumast!

Selle kommentaari autor: APÜ