Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lõpuaja märgid

Teisipäev, 19. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:15-22

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
15Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele! -,
16siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
17Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
18ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
19Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!
20Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.
21Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
22Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.

Võta hetk aega ja jää rahulikus, vaikseks - las homne muretseb ise enda eest…Kõnele Jumalaga, kes on täna sinuga.

Üks lihtne küsimus….”Millal see kõik sünnib? Ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?” (Mt 24:3)? Jeesuse vastus on ühelt poolt täpne ja teisalt ebamäärane. Viide Taanielile  (Tn 9:27; Tn11:31; Tn 12:11) näitab, et templi hävitamine on kindlaks määratud sündmus (s 15), kohutavate sündmuste vallandaja, mis kulmineeruvad Jeesuse tagasitulekuga. Templi hävitamisega kaasneb ka Jeruusalemma vallutamine, samas hoiatavad Mt 24:23-28, et isegi selle hirmsa aja puhul ei saa eeldada, et nüüd on tegu aegade lõpuga. Kuigi kommentaatorite arvamused erinevad perioodi pikkuse määratlemisel, tundub, et kõige tõenäolisemalt kirjeldab see sündmusi alates Jeesuse ülestõusmise sündmusest, praegusesse aega ning tulevikku.

Jeesus kasutab siin tavakohaseid kujutluspilte ja elusituatsioone. Paljud tänases kirjakohas mainitud pildid võisid kirjeldada hetki Jeruusalemma vallutamise sündmustest aastal 70. Näeme, kuidas äkiline hävitus paiskab segi tavaelu ning tekstis on ka hoiatus taolises olukorras mitte tegutseda tavainstinktide baasil. On tähtis ära tunda see hetk, millal muidu mõistlik tegutsemine muutub äkki eluohtlikuks.

 Laiemalt - neid kirjeldusi ei saa võtta ainult ühekordses ja sõnasõnalises tähenduses, vaid need võivad kehtida ajatelje mitme sündmuse puhul. Palju olulisem on mõista nende sõnade taga olevat mõtet: et kui Jeesus tuleb tagasi, siis on sellest hõlmatud terve universum. 

Hämmastav on aga Jeesuse sõnadesse lisatud konkreetne julgustus ja üleskutse - palvetamiseks (s 20). Eriti siis, kui maailm meie ümber kokku variseb, on põhjust palvetada - sest Jumal kuuleb oma laste palveid (22). Aga sellele lisaks soovitab Jeesus palvetada ka juba etteulatuvalt - hädaaja lühendamise pärast. Nii näeme, et oluline pole mitte teada millal täpselt hädaajad tulevad, vaid palju olulisem on selleks valmis olla oma südames, palvetada soodsate pääsetingimuste pärast juba ette. Kõige hukutavam on peita pea liiva alla lootes, et ehk mind sellised ajad ei taba ja mitte mõelda kogu asjale.

Üle kõige on oluline meeles pidada, et need, kes temasse usuvad - võivad kindlad olla, et Ta hoolitseb nende eest.

Hädad ei tohiks olla üllatus - kogu tekst hoiatab nende tulemisest väga selgelt. Elu on täis ootamatusi - see on nii uskujate kui mitteuskujate kogemus. Ja kuigi need asjad peavad kõik sündima (Mt 24: 13), on meil kristlastena ka kindel teadmine, et ühel päeval on kõik teisiti (s 31)!  

 
Issand, aita mul rasketeks aegadeks valmis olla! Näita mulle, mida peaksin juba nüüd muutma oma mõtteviisis, suhtumistes, mille pärast konkreetselt peaksin palvetama. Aita, et ma ka kõige raskematel hetkedel ei kaotaks lootust ja usku Sinusse!

Selle kommentaari autor: APÜ