Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ärge uskuge valet!

Kolmapäev, 20. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:23-31

Jeesus õhutab valvama
23Kui siis keegi teile ütleb: „Ennäe, Kristus on siin!” või „Ennäe, seal!”, ärge uskuge,
24sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.
25Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.
26Kui teile siis öeldakse: „Ennäe, ta on kõrbes!”, ärge siis minge välja; „Ennäe, ta on kambrites!”, ärge siis uskuge!
27Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.
28Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.
29Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.
30Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.
31Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.

Kas sind on kunagi petetud? Mis pimestas sind nii, et sa pettust ei märganud?

Tänane piiblitekst hoiatab meid inimliku ekslikkuse eest, mis võib avalduda seoses Jeesuse taastuleku ootamisega. 

Kaos ja häda, mida Jeesus eelpool kirjeldas, tekitab võimaluse ka mitmesuguste petiste esiletõusuks, kellest Ta rääkis juba peatüki alguses (Mt 24:5). Asjaolu, et need petised kinnitavad oma väiteid “ suurte imede ja tunnustähtedega”, on tõsine hoiatus meile. Keset hirmu ja häda on inimesel vajadus millestki kinni haarata, et tuge leida, ja siis on lihtne teha ennatlikke ning kiireid järeldusi, eriti kui mängu tulevad üleloomulikud nähtused. Näiliselt õige taga võib aga peituda eksitamise katse (Mt 7:22-23). 

On lihtne apelleerida inimeste vajadustele, eriti hädaolukorras. Inimesed, kes on kokku puutunud nt uususundite praktikatega tunnistavad, et suur osa pakutavast ja praktiseeritavast on otsekui kopeeritud kristlusest, aga see, kelle poole pöördutakse ja kummardatakse pole Kristus, vaid keegi või miski muu. Räägitakse andestamise vajadusest ja hingerahust ja paljust muust - aga pakutavad abinõud toovad vaid näilise või ajutise kergenduse, ning tegelikult seovad inimese veel suuremasse pettusesse.

On ka teine suund - püüda eksitada kristlasi endid ja see õnnestub, kui inimese usu alused ei ole kindlad. Kui usklike endi keskelt ilmuvad isikud, kes teevad suuri imesid ja tunnustähti, aga ometi valevaimu väes, on lihtne libiseda ennatlike järeldusi tegema. Kui maailm on kaoses ja Kristuse taastuleku ootus suur, tahame uskuda tõeks mistahes väiteid, et saada veidikenegi kindlamat jalgealust.

Kuidas siis mitte eksida? Esiteks, tuleb palvetada, et meile antaks vaimude eristamise andi ning tõe tunnetust, tuleb jälgida Püha Vaimu märguandeid. Teiseks - kõike mida pakutakse, tuleb kontrollida Piibli valgel; me peame hästi tundma Jumala sõna, mis on ainuke tõde; see peab elama meie sees. Kolmandaks: tuleb hoolega jälgida, keda kutsutakse kummardama, kellele läheb au. Kui imed ja tunnustähed ei aseta keskmesse Kristust, ei anna au üksnes Talle, ei tunnista Tema jumalikkust - on tegu eksitajatega.

Viimaks, inimene, kellel on tugev isiklik suhe Jumalaga - tunneb Teda. Mida sügavam on jumalasuhe, seda tundlikum on inimese süda Jumalale, sellele, kuidas Jumal liigub, juhib, mis sobib Tema ligiolusse ja mis Jumala ees on otsekui võigas hais. Selline südame tundlikkus paneb eemale põrkama kõigest mis solvab Jumalat, sageli isegi enne kui inimene seda selgitada oskab.

Lõpuks, tuleb Jeesuse järgijatel olla ettevaatlik väidete osas, mis ütlevad Jeesuse juba tulnud olevat, aga kuidagi salaja ja varjatud paigus “(kõrbes”, “kambrites”, s 26). Tema taastulek ei saa kuidagi varjule jääda, vaid on sama avalik, kui välguvalgus, mis läbistab terve taeva ning on nähtav kõikidele. Sest Ta tuleb siis “väe ja suure kirkusega” (s 30). See ei saa kellelegi märkamatuks jääda, kõik siin maa peal näevad seda ja sel hetkel ka teavad oma südames, millega on tegu. Siis on küsimus selles, kas sa oled nende hulgas, kes on valitud (s 31) ning valmis kohtama Jeesust, kes tuleb kui kohtumõistja.

 
Issand, palun anna mulle “Jumalast valitute usku” ning “selle tõe tunnetust, mis vastab jumalakartusele”! (Tt1:1) Luba, et võiksin tõeliselt tunda Sind!

Selle kommentaari autor: APÜ