Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tundmatud ajad

Reede, 22. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:37-44

Jeesus õhutab valvama
37Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.
38Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust - sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva,
39ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.
40Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha;
41kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.
42Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!
43Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.
44Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

Kas sinu elus on miski sind tabanud ootamatult? Mida sellest õppisid?

Kui ees ootavad tundmatud ajad, siis tabavad sündmused inimesi ootamatult, nii nagu juhtus Noa päevil. Siis saab inimesed jagada kaheks: need, kes olid valmistunud (kes pääsevad) ja teised, kes ei olnud valmis (ja hukkuvad). Salmid 40 ja 41 kirjeldavad värvikalt, kuidas see põhiline lahknemine toimub inimeste keskel, kes tolle hetke saabudes on väliselt samas olukorras.

Valmisolek ei tähenda, juhtuva kindla kuupäeva väljaarvutamist - see on võimatu. Ütles ju Jeesus ise, et see päev tuleb kui “varas öösel” - ja varas ei kuuluta oma tulekust ette. Valmisolek tähendab olla jätkuvalt valvel.

Võrreldes jüngritega, kes kindla lootusega ootasid Jeesuse tagasitulekut, ja usklikega, kes praegu samamoodi ootavad - elab muu inimkond jätkuvalt teadmatuses ja mõistmatuses. Sellepärast on kohane võrrelda inimkonna seisundit Noa ajastuga. Noa päevade inimesi iseloomustas muretu, põhjendamatu kindlus, elu nautimine ja teadmatus. On neid, kes näevad pungade puhkemist ja puude õitsemist, aga see on nende jaoks lihtsalt enesestmõistetav, igaaastane aegade vaheldumine, millel pole erilist tähendust. Samamoodi vaatavad nad ajaloosündmusi, mis lihtsalt järgnevad üksteisele. Nad ei näe ega tähelda selles midagi mõtlemapanevat.

Tegelikult ei oleks ka Jeesuse jüngrid teadnud tähele panna või oskaks meie aja usklikud märgata, kui Jeesus poleks seda ette ütelnud. Ka Noa poleks teadnud laeva ehitama hakata, kui Jumal talle seda poleks ilmutanud ning Noa poleks kuuletunud.

Nii tuleb olla valvel liigse kindluse ja julgeolekutunde osas, mis takistab tegemast õigeid järeldusi sellest, mis meie silme ees sünnib. Petliku enesekindluse eest, mis toob kaasa ootamatu kohtu, hoiatatakse juba Vanas Testamendis (Jr 6:14), aga ka uues (1Ts 5:3). Meie päevil suunab hedonistlik tarbmisikultuur inimesi järjest enam elama hetkes, nautima käesolevat ja seegi "uinutab" ega lase mõista, mis suuremas plaanis tegelikult toimub.

Valvelolek pole lihtsalt ootamine - vaid see on ühelt poolt pingeline ootus selle suhtes, mis peab sündima; teisalt aga pinev ärkvelolek, mis ei lase uinuda petlikus kindluses. Vaatamata sellele, et usklikel on Kristuse taastuleku tõotus, ei tea siiani keegi hetke, millal see sünnib - aga meie pilk on pingelise ootusega selle poole suunatud, me jälgime tähelepanelikult maailmas toimvat, et mõista millistes aegades me elame ja mida meil tuleb teha. Selline on teadlik, vaimne ärkvelolek.

 Tänane tekst näitab, et ootamatu lahknemine võib tabada kõige lähedasemaid inimesi keset igapäevast argielu. Väliselt ei pruugi nad kuidagi teistsugused olla kui kõik teised, ometi võib sel hetkel ilmneda ootamatu ja jahmatav erinevus. Kristus on see, kes otsuse teeb: Tema “võtab vastu” või hülgab”, ning määravaks saab inimese südame seisund. Vastuvõtmine tähendab, et vastuvõetu kuulub Kristusele, on kuulnud Tema kutset ja järgnenud Kristuse juhtimisele, kuuludes Tema koguduse hulka. Kes Kristusele ei kuulu, need "jäetakse maha".

Kahjuks pole siis enam aega, et midagi muuta. Muuta oma suhtumist ja kontrollida oma südame olukorda saame praegu, kuni veel kestab Jumala armuaeg.

 
Issand, aita mul olla valvel, luba, et oleksin kui üks “Issaskari poegadest, kes aega mõistsid ja kes teadsid, mida Iisrael pidi tegema…” (1Aj 12:33)

Selle kommentaari autor: APÜ