Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mida see tähendab?

Neljapäev, 21. November 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:32-36

Jeesus õhutab valvama
32Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal.
33Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga!
34Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud.
35Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
36Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.

Aita meid Issand Jeesus, et me kunagi ei kaotaks silmist sinu tulemise tõotuse lootuse horisonti ning oleksime valmis selle tõotuse täitumiseks igal päeval.

Jeesus pöörab nüüd tähelepanu jüngrite poolt esitatud teisele küsimusele: “Mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?”  Ja kui  jüngrite esimesele küsimusele vastates  viitas Jeesus selgelt sündmustele mis olid tulemas lähitulevikus, siis tema teist tulemist puudutavat vastust iseloomustab mõistatuslikkus. Erinevus nende kahe lõigu vahel ei saaks olla suurem; seal kus eelenev vastus julgustas lugema “aegade märke” (s 32,33), teatab Jeesus nüüd, et lõpuhetk on peidus nii inglite kui inimeste eest, ning isegi tema enese eest (s 36).

Tänases lõigus on mitu väga erinevalt tõlgendatud lauset, raskeim neist salmis 34: “Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud.” Kes on “see sugupõlv”? Pakutakse erinevaid variante:  

a) need olid jüngrid, kellele Jeesus seda rääkis ja “kõik see” mis pidi sündima tähistas kannatuste algust, mida Jeesus oli enne maininud, aga mitte nende lõppu; 

b) “see sugupõlv” on nii Jeesuse ümber tol hetkel olevad jüngrid, aga ühtlasi ka Jeesuse järgijad ajastu lõpul, ning oodatavad sündmuste hulgas on nii Jeruusalemma hävitamine kui ka “hävituse koletise” ilmumine aegade lõpul;

 c) “see põlvkond “ tähistab kõiki kristlasi läbi aegade või - selle all tuleb hoopis näha “seda kurja põlvkonda” , kes jääb kuni Kristus tuleb tagasi; 

d) “see põlvkond” on need, kes näevad “kõike seda”, ehk siis see põlvkond, kes elab sel ajal kui algab suur kannatusaeg.

e) “see põlvkond” tähistab Iisraeli kui rahvast, kelle juurde Jeesus oli läkitatud

Kui jääda viimase selgituse juurde, siis illustratsioon viigipuust tähendab, et kui algavad suured kannatused, on Kristuse tagasitulek väga lähedal. “Kõik see” tähistab sündmusi, mis eskaleeruvad Jeesuse taastulekuni, kuid taastulek ise, ei ole sellesse kaasa arvatud.  

Jeesuse toodud pilt viigipuust pärines ümbritsevast loodusest, oli kõikidele tuttav ja konkreetne. Kui viigipuu ajab võrseid ning sellele ilmuvad uued lehed, teavad kõik, et saabunud on uus aastaaeg - suvi. Samamoodi saavad Jeesuse järgijad, jälgides maailmas toimuvaid sündmusi, teha järeldusi maailma lõpu ja Kristuse taastulemise kohta.

Iisrael ei kao, kuigi sel hetkel hülgas ta Kristuse. Jumal viib oma päästeplaani lõpule - Iisraeliga ja ka kõigi teistega. Aga Ta mõistab nende üle ka kohut. Jeesus otsekui kinnitaks öeldut salmis 35 - mitte ükski Tema öeldud sõnadest ei hävi.

Kõigele vaatamata, ei saa me vastust küsimusele: millal “see kõik” toimub? Ka Jeesus ei tea seda. Teab üksnes Isa, kes viimselt otsustab, millal on saabunud aeg lõikuseks. 

Mida saame teha meie?  Teada suurt pilti (Jumala plaani); jälgida aegu ja mõista mis tegelikult toimub; olla valvel - oma südant ja jumalasuhet hoides; ning olla valmis - palvetades, et oleksime valmis: nii kannatuste ajaks kui taaskohtumiseks Jeesusega. 

“Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel.” (1Ts 5:1-2)

Selle kommentaari autor: APÜ