Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Püha kohtumine

Esmaspäev, 2. Detsember 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 6:1-13

Prohveti kutsumine
1Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina.
2Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas.
3Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!”
4Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga.
5Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.”
6Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud.
7Ja ta puudutas mu suud ning ütles: „Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud.”
8Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!”
9Ja tema ütles: „Mine ja ütle sellele rahvale: Kuuldes kuulete ega mõista; nähes näete ega taipa!
10Tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks!”
11Aga mina küsisin: „Kui kauaks, Issand?” Ja tema vastas: „Kuni linnad on rüüstatud, elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud laastatud kõrbeks
12ja Issand on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad.
13Ja kui seal veel alles jääb kümnes osa, siis seegi põletatakse ära, nagu terebint või tamm, millest langedes jääb järele känd. Aga ta känd on püha seeme.”

“Mu pojad, ärge nüüd puhake, sest Issand on teid valinud seisma tema ees, teda teenima….” (Aj 29:11)

Tänases tekstis avatakse meile nägemus väga isiklikust kohtumisest prohvet Jesaja elus, sündmus, mille tõttu Jesajast sai prohvet.

Kuningas Ussija kuulus Juuda heade, ehk jumalakartlike kuningate hulka. Kahjuks langes ka tema oma edu tõttu uhkusesse ning haigestus karistuseks  pidalitõppe. Siiski oli tema valitsusaeg Juudale rahuaeg. Võib arvata, et Ussija lahkumine oli Jesajale suur löök, samas oli Jumal prohveti jaoks valmis pannud midagi täiesti uut.

Jesaja näeb nägemuses ainsat tõelist Kuningat, Issand Seebaoti. Iga maapealne kuningas, vaga või jumalatu, omab võimu üksnes Tema tahtel. Jumala majesteetlikkus vapustas Jesajat hingepõhjani, kõige enam aga Jumala pühadus. Selle kirkuses paljastus Jesaja enese ja kogu rahva patusus ning prohvet tundis, et sellise pühaduse ees on ta paratamatult määratud hävima.

Aga Jumal vastab Jesaja hirmusööstule koheselt, ning puhastab ta süüst ja patususest lunastusaltarilt võetud hõõguva söega. Milline võimas pilt sellest lunastusest, mille Jeesus meile oma surma läbi on toonud! See hõõguv süsi sümboliseeris Jeesuse lepitusverd. Mitte ükski inimene ei saa püha Jumala ees seisma jääda, kui ta pole vastu võtnud puhastust taevase Kuninga ohvrist.

Jumal ei jäta end tunnistajateta. Kui need, keda Ta on valinud, kukuvad läbi, tõstab Jumal üles uued, kes on Talle ustavad. Taoline teenimine läheb kalliks, nii ettevalmistusprotsessis kui ka teenimistöös. Ometi on see ülivõimsalt kõike seda väärt.

Jumal ei otsi näitlejaid, kes on teksti pähe õppinud, vaid mehi ja naisi, kelle eludes ja olemuses kehastub Tema tõde. Ei ole võimalik muuta rahvast enne, kui sa pole ise muutunud. Ussija pikk valitsemiseaeg oli lõppenud, kuid universumi Kuningas valitses endiselt. Tema ligiolus on kõik meis paljastatud ning ilma puhastamiseta oleme määratud hukkuma. Aga tuli, seesama tuli mis haarab ümberpiiratud linnad, see ka puhastab ja valmistab (s 6,7). Nägemus Jumalast asetab kõik muud asjad õigesse perspektiivi.

Enne kui saame vastu võtta visiooni Jumalalt, vajame nägemust Jumalast Tema auhiilguse täies pühaduses. Heebreakeelne sõna “püha” tähendab kaalukust, sisu ja tähendusrikkust. Elav Jumal, kogu oma kaalukuses mõjutab meie mõtteviisi ning innustab meid vastama. Jesaja vastus on kohene - kuigi rohkem kui iial varem, on ta teadlik omaenese piiratusest ja nõtrusest (s 5). See ebapiisavuse tunne süveneb veelgi, kui talle selgitatakse tema missiooni ning hoiatatakse leige vastuvõtu eest rahva poolt (s 9-13).

Me vajame igal teenimistasandil uut kutsumist, puhastust ja läkitamist. Jesaja kohene ja aus vastus Jumalale tagab talle meelevalla kuulutada ning kutsuda rahvas aru andma. Tema lugu peaks olema ka ta rahva lugu, aga  vaid vähesed võtsid tema sõnumi vastu. Paljud, kes Jesajat tollal kuulsid ja kes ka praegu tema kuulutust loevad, soovivad kahjuks Jumala sõnumile lisada omapoolseid tingimusi - eneseõigustuseks ja kergenduseks.  Aga Jumala sõnum ei ole meile antud  oma suva järgi ümbertegemiseks, vaid see, et saame seda kuulda ja lugeda on püha eesõigus. Ning Jumal ootab vastust igaühelt, kes seda kuulnud on.

“ Meie ülesanne ei ole kuulutada inimestele seda, mida nad soovivad kuulda, vaid meil tuleb neile kuulutada seda, mida kord tulevikus, püha kohtumise hirmutooval hetkel nad soovivad, et oleksid kuulnud õigel ajal.”

Selle kommentaari autor: APÜ