Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lootus pimeduses

Laupäev, 7. Detsember 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 40:1-11

Julgustussõnad Jumala rahvale
1Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal.
2Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest.
3Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
4Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks!
5Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud.”
6Hääl ütleb: „Kuuluta!” Ja teine kostab: „Mida ma pean kuulutama?” „Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal.
7Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi.
8Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.”
9Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: „Vaata, teie Jumal!”
10Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu.
11Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid.

Mõtiskle Jumala ees olles kõigele, mis sünnib sinu elus, aga ka maailmas laiemalt. Jaga Talle, mida mõtled ja tunned.

Mõnikord kirjeldatakse elu kui rännakut öeldes, et iga elu sisaldab omakorda mitmeid erinevaid teekondi, isegi kui inimene kodust eriti kaugemale ei rändagi: on teekondi turule, perekonnaga seotud külastusi, teekondi pulmadesse ja matustele; põgenemisteekondi ja sõjaretki. Ka Pühakiri kirjeldab paljusid teekondi - mõnikord on need üksikisikute rännakud, teisal jälle terve rahva liikumised.

Sõnakuulmatuse pärast lasi Jumal  babüloonlastel vallutada Iisraeli ning terve rahva pagendusse viia. Rahvas oli elanud Paabelis, eemal kodust, juba kümneid aastaid. Pagendus oli  rahva kujundamisel olnud vajalik kohtuotsus, kuid Paabel ei olnud koht, kuhu Jumal soovis oma rahva jätta. Viimaks, annab Jumal neile võimaluse pöörduda tagasi sinna, kus nad tegelikult olla soovisid: oma koju! Loomulikult oli see lohutav teade!

Koju tagasi pöördumise teekond tundus olevat pikk ja ohtlik. Tuli ületada ilma teedeta kõrbealasid, sügavaid orge, keerukaid mäestikualasid ning rännata uskumatult raskesti läbitaval maastikul. See rännak toimus aga Jumala ligiolemises, sest Ta ise teostas selle läbi oma tahet oma rahva suhtes ning  see muutis kogu teekonna pigem kergeks. Näiliselt läbitamatud mäeahelikud ja takistused kaovad. Siiski tuli Iisarelil tähelepanelik olla: kui nad pärale jõudes hakkavad lootma rohkem inimeste kui jumaliku abi peale, kaob ka jumalik abi! Jumala vägeva abita aga kaovad ka nemad, seepärast oli vaja hoolikalt järgida Jumala Sõna, mis jääb igavesti.

See, mis muutis tolle rännaku teostatavaks, tõi lohutuse, muutis uudised “heaks” ning tagandas kartuse oli arusaamine, et neid juhtis Tema, kes ütles “Mina olen su Jumal!” (s 10). Kui puudub kindel äratundmine, et nii teekonna lõpp, kui võime seda läbida, sõltub suveräänsest Jumalast, kes on Issand, aga ka leebe ja hoolitsev Karjane - jääb meil sihtkohta jõudmata; olgu sihiks geograafiline paik, kuhu Jumal tahab meid viia või uus elu, mille Ta soovib meile kinkida.

 

 
“Issand, tule nagu päike! Põleta kõik, mis on ebapüha. Issand, tule nagu päike, tuues elu! Issand, tule nagu karjane ja kanna mind oma kätel.”

Selle kommentaari autor: Mary Evans