Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Turvalisus Jumalas

Reede, 20. Detsember 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 50:1-11

Siioni taastamise tõotus
1Nõnda ütleb Issand: Kus on teie ema lahutuskiri, millega ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud.
2Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin, ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin? Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ei ole mul jõudu päästmiseks? Vaata, oma sõitlusega ma kuivatan mere, teen jõed kõrbeks, vee puudusel hakkavad kalad haisema ja nad surevad janusse.
3Ma riietan taevad pimedusega ja annan neile kotiriide katteks.
Kolmas laul Jumala sulasest
4Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel.
5Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud.
6Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest.
7Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse,
8et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde!
9Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad.
10Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.
11Aga vaata, teie kõik, kes läidate tule, süütate tuliseid nooli, minge oma tule leekidesse ja tuliste noolte keskele, mis te olete süüdanud. Minu käest tuleb see teile, et peate lamama piinades.

Iisraelil oli  küsimus, kas Jumal neid vangipõlve saates, tahtis oma eksinud rahvast lihtsalt vabaneda. Jumal vastab ka sellele küsimusele otse, avades järjest enam oma lõplikku ja täielikku vastust inimese langemise probleemile. 

Jesaja päevil oli tavaks, et lahutust sooviv mees sai teatud tingimustel anda oma naisele lahutuskirja. See jõustas lahutuse lõplikult. Võlgade puhul oli kõige julmem viis müüa võlgnik orjaks. Jumal kasutab siin jõulisi võrdpilte selleks, et Iisrael mõistaks Tema tegude tähendust.

Iisrael oli oma kitsikuses ise süüdi, aga sellest hoolimata ei soovinud Jumal oma rahvast lõplikku lahutust. Miks rahvas siis ei olnud Jumala kõnetust kuulanud? Ja kas nad nüüd olid valmis kuulama? Jumala igatsus oli saada Iisrael enesele vastama, oodates rahva appihüüdu, et vaenlase käest vabaks saada. Iisraeli vangipõlv ei kestnud mitte sellepärast, et Jumal oleks olnud jõuetu neid päästma (s 2, 3).

See kõnetus puudutab meid kõiki, kes katsumuste keskel kipume kuulama jääma omaenese mõtteid sellest, et Jumal on meid maha jätnud või ei soovi meiega enam tegemist teha. Selle asemel tuleks neis olukordades enda hirmude asemel palju tähelepanelikumalt kuulata/lugeda Jumala sõna ja sellele toetudes Teda appi hüüda. Piibel kinnitab ikka ja jälle, et ainuke õige kartus on jumalakartus (s 10).

Mitmel korral kõlavad tänases tekstis Jumala sulase sõnad: “Issand Jumal aitab mind” (s 7,9). Ta kirjeldab olukordi, kus teda mõistetakse süüdi - aga ta südames on kindel teadmine, et ta ei jää häbisse. Kui inimese tee Jumalaga on õige, ei ole vaja midagi karta - ta ei jää häbisse, ta ei jää abita. Sama kinnitab apostel Paulus Rm 8:33: “Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb.” Just samal viisil, nagu Jeesusel polnud vaja karta mingit süüdistamist oma õigluse ja õiguse tõttu, pole ka meil tarvis karta mingeid kurje süüdistusi, sest oleme usu kaudu Jumalasse saanud õiguse.

Üks kõige tuntumaid ja kinnitavamaid Jumala armastust kirjeldavaid sõnumeid on Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast (Lk 15:11-32), kõige võimsam aga Jeesuse sõnum Jumala halastusest; Jeesuse enese elu ja surm - millele viitab ka Jesaja tänase teksti prohveteering saabuva Messia kohta (s 4-9).  Jeesuse sõnad kosutavad ja julgustavad väsinuid. Jeesus kannatas ise välja kõik inimeste löödud hoobid, ning kõigest hoolimata avas oma surma ja ülestõusmise läbi ukse igaühele, kes igatseb päästet. See on Jumala jumalik halastus. Kui oled sellest uksest juba sisse astunud, siis rõõmusta ja kiida Jumalat!

 
“Kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.” (s 10)

Selle kommentaari autor: APÜ