Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõsta oma silmad

Pühapäev, 22. Detsember 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 74

Abipalve Jumala rahva vaenlaste vastu
1Aasafi õpetuslaul.
Miks sa, Jumal, oled meid ära heitnud jäädavalt?
Miks suitseb su viha su karjamaa lammaste vastu?
2Mõtle oma kogudusele,
mille sa muiste oled enesele asutanud
ja oma pärandi jaoks lunastanud,
Siioni mäele, kus sina asud!
3Tõsta oma sammud nendele igavestele varemetele,
vaenlane on kõik rikkunud pühamus!
4Su vastased möirgasid su kohtumishoones,
nad on oma tähised pannud tähisteks.
5Näis, nagu oleksid nad kirveid
kõrgele tõstnud metsarägastikus.
6Nii lõid nad puruks kiinide ja haamritega
kõik selle nikerdused.
7Nad on su pühamu süüdanud tulega põlema,
su nime eluaseme on nad reostanud maani.
8Nad ütlesid oma südames:
„Hävitagem need täielikult!”
Nad põletasid maha
kõik Jumala kogudusekojad kogu maal.
9Oma tähiseid me ei näe,
prohvetit ei ole enam,
ja meie seas ei ole kedagi,
kes teaks, kui kaua.
10
Kui kaua, oh Jumal,
saab tagakiusaja teotada?
Kas vaenlane võib sinu nime
laimata jäädavalt?
11Miks sa tõmbad tagasi oma käe,
oma parema käe?
Tõmba see välja oma põuest,
hävita!
12
Jumal on muistsest ajast mu kuningas,
kes maailmas teostab päästmise.
13Sina lõhestasid oma võimusega mere kaheks,
sina lõid katki lohede pead vete peal.
14Sina purustasid Leviatani pead,
sa andsid need söögiks meresõitjale rahvale.
15Sina lõhkusid allikad ja jõed,
sina tegid voolavad jõed kuivaks.
16Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt,
sina oled valmistanud valguse ja päikese.
17Sina oled seadnud kõik ilmamaa rajad,
suve ja talve oled sina teinud.
18Mõtle sellele!
Vaenlane teotab Issandat
ja jõle rahvas laimab su nime.
19Ära anna oma tuvikese hinge kiskjate kätte,
ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!
20Vaata oma lepingule!
Sest pimedad maanurgad on täis vägivalda.
21Ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi,
viletsad ja vaesed kiitku sinu nime!
22Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi,
mõtle teotamisele, mis kogu päeva
tuleb jõledalt mehelt!
23Ära unusta oma vastaste kisa,
nende möll, kes sulle vastu hakkavad,
kohub suuremaks alatasa!

Iga uskuja on olnud olukorras, kus kõik su ümber on pime ning kus ainus, mida sa suudad küsida, on “Miks, Jumal?” Mida tegid sina selles olukorras?

Selle psalmi teemaks on Jumala rahva viletsus ja kannatus. Psalm pärineb ajast, kui Jumala rahvas oli sattunud väga raskesse olukorda ning nad ei mõista enam Jumala käitumist. Näib, et Jumala viha lausa “suitseb” oma rahva vastu - siin võis psalmist mõelda Jeruusalemma põlemise suitsu selle vallutamisel, Jumala vihaleeki. Ta küsib: “Miks sa Jumal, oled meid ära heitnud jäädavalt?” Suures ahastuses jääb meie pilk kinni raskustele ning häving tundub lõplik. Kui inimlikult ei ole enam mingit lootust, ei jaksa inimene oodata ka tulevikult midagi. 

Küsimus ei ole ainult vangipõlves, hingeahastust ja pimedust suurendab see, et kõik kohtumised Jumalaga, kinnitused ja märgid Jumala ligiolust, olemasolust, hoolimisest (kõik see millele toetus ja kinnitus tema jumalakogemus) - kõik on kadunud. Ei ole enam regulaarseid templiteenistusi, usupühasid, olulisi juhte ja eesminejaid, isegi mitte prohveteid - midagi ei ole! Selle asemel aga on igal pool vaenlase möirged ning tähised tema valitsemisest. Ja keegi ei tea kui kaua veel ( s 9-10)

Taolised pimeduse tunnid, päevad, kuud, mõnikord isegi aastad, on osa terve jumalarahva kogemusest. See oli isegi Jeesuse enese kogemus - kui Ta ristil rippus ja pimedus kattis kogu maa ning ta hüüdis “Isa miks sa oled mu maha jätnud?”. Ja see teadmine on meie esimene “relv” võitluses pimedusega. Need hetked ei tule mitte kogemata, ootamatult, väljaspool Jumala kätt ja plaani. Keset pimedust ahastades ei tea sa iial - kui kaua veel.

Aga taolises “Miks?” ja “Kui kaua?” küsimises, ning oma ahastuse väljavalamises jõuab psalmist tsentraalse tõeni. Salm 12 on kogu psalmi telg ning ühtlasi tõde, millest laulja siin kinni haarab, sest muud ei olegi. Ta pöörab oma pilgu hävituselt Jumalale, ning hakkab kirjeldama, milline on Jumal.

Esimene mida ta ütleb on: “Sina oled minu kuningas”; siis meenub talle, et Jumal teostab kogu maailmas oma päästet. See võiks olla kibeda sarkasmi koht - sest just päästet ta ju oma pimedusest vajabki. Aga nii suures hädas ei ole enam jõudu sarkasmiks. 

Järgmistes salmides meenub talle üha uusi fakte Jumala kohta - iga salmi alguses kordub sõna “Sina” : sina lõhkusid, sina purustasid, sina lõhestasid, sina tegid, sinu päralt on isegi päeva ja öö! Sina sead kogu maailma rajad - ja laulja lõpetab selle loetelu otsese käsuga enesesle: “Mõtle sellele!” ( s 18). Vaata maailma enese ümber ja Jumala tegusid selles ja mõtle sellele! Nüüd on ta silmad kinnitatud Jumala väele üle iga vastupaneva jõu.

Sama on ju meiega - nii kaua kui elu sujub ei ole keeruline Jumalat uskuda ja ülistada. Aga kui tuleb pimeduse tund, siis esimene milles kahtlema hakkame on Jumal, tema vägi ja võime aidata. Mõtle õigetele asjadele - on siin psalmisti julgustus ja õpetus meile.

Ka keset tänase maailma kasvavat pimedust, vägivalda, häda, ahastust ja korruptsiooni,  keset su isiklikku pimedust,  tuleb seista ning hüüda oma usutunnistust - tuleb taas meelde tuletada Kellesse, millisesse Jumalasse sa oled uskunud. Ja kui selgub, et su jumalapildis on midagi valesti, on võimalus teha korrigeeringuid, hüljata see mida oled uskunud valesti ning rajada end tõele. 

Laulja mõistab siis, et Jumal tegi kõike seda oma nime pärast! Ja sellest saab alus, mille psalmisti jalad siin pimeduse sügavikus korraga leiavad.  Ta kordab, meenutades Jumalale: sinu nime teotatakse, sinu omasid tapetakse igas pimedas peidupaigas, see on sinu riiuasi, Sina oled lunastaja, sina valisid, ja sina viid lõpule ja sellele saab ta rajada oma lootuse. Sellele saab loota ka iga uskuja täna. Jumal ei lase oma nime häbistada.

 
Kui ta on sind valinud, siis tema viib su pärale. “… olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.” (Fl 1:6 )

Selle kommentaari autor: APÜ