Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ärka üles!

Esmaspäev, 23. Detsember 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 51:17-52:12

Troostisõnad Siionile
17Ärka, ärka, tõuse üles, Jeruusalemm, kes oled joonud Issanda käest tema viha karika, oled joonud tilgatuks uimastuse peekri!
18Ei olnud tal talutajat ühestki oma sünnitatud lapsest, ega haaranud tal käest kinni mitte ükski tema kasvatatud laps.
19Need kaks paari said sulle osaks - kes tunneb sulle kaasa? - rüüstamine ja hävitus, nälg ja mõõk - kes olen mina, et sind trööstiksin?
20Igal tänavanurgal lamasid su lapsed oimetult, otsekui metskitsed püügivõrgus, löödud Issanda vihast, su Jumala sõitlusest.
21Seepärast kuule ometi seda, sa vilets, kes oled joobnud, aga mitte veinist:
22nõnda ütleb su Issand, Issand, su Jumal, kes riidleb oma rahva eest: Vaata, ma võtan su käest uimastuse karika, oma viha peekri - seda ei ole sul enam vaja juua.
23Ja ma annan selle kätte su piinajaile, kes ütlesid sulle: „Kummarda, et saaksime sinust üle käia!” Sa andsidki oma selja maaks ja käijatele tänavaks.
Issand vabastab Siioni vangid
1Ärka, ärka, ehi ennast oma jõuga, Siion! Pane selga oma ilusad riided, Jeruusalemm, püha linn! Sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve.
2Puhasta ennast tolmust, tõuse üles, istu, Jeruusalemm, su kaela köidikud on vallandunud, vang, Siioni tütar!
3Sest nõnda ütleb Issand: Hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse.
4Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Mu rahvas läks esiti alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, ja seejärel rõhus Assur teda põhjuseta.
5Ja nüüd? Mis oleks mul siin teha, ütleb Issand, kui mu rahvas on hinnata ära viidud? Ta valitsejad räuskavad, ütleb Issand, ja mu nime teotatakse lakkamata iga päev.
6Seepärast peab mu rahvas tundma mu nime, peab seepärast just sel päeval mõistma, et mina olen see, kes ütleb: „Vaata, siin ma olen!”
7Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!”
8Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse.
9Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma!
10Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.
11Lahkuge, lahkuge, minge sealt ära, ärge puudutage rüvedat; minge ära selle keskelt, puhastage endid, Issanda riistade kandjad!
12Aga teil ei ole vaja lahkuda tõtates ega minna põgenedes, sest Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järelväeks.

Oled sa väsinud või muutunud ükskõikseks? Palu, et võiksid kuulda, mida Jumal sulle täna tahab öelda.

Peale kaht eelnevat äratushüüdu Siionile/ Jeruusalemmale  - üks, et oldaks valmis uueks väljarändamiseks ( Js 51:9), teine, et rahvas tunneks ära taastamise  Jumala vihast põhjustatud õnnetusest (Js 51;17) - on kolmanda sisuks rõõm ning pääste juba mitte-enam-nii-kauges tulevikus (s 1,2). Jeruusalemm ei saa enam olema linn, kuhu imbuvad sisse Jumala lepingule võõrad mõjud, vaid temast peab taas kord saama püha linn. Tema nähtav muutumine juhatab sissa uue, tugevuse ning hiilguse ajastu. Selle asemel, et olla vangivõetu, kes on valuga ja kindlalt alistatud rõhjuate ahelaisse, saab Siion peatselt jõu endalt raputada kogu minevik ning olla taas vaba. Tema vabastamine ja taastamine ei ole äritehing, vaid Issanda ustavuse läbi teostatud õigeksmõistmine ning enne kuulutatud heade sõnumite täideviimine.

Me kõik igatseme kuulda häid sõnumeid, eriti aga elu rasketel perioodidel, mil pööre paremuse poole tundub võimatu. Need on tõsise haiguse või leina, töötuks jäämise või majandusraskuste, pere, lähedaste või sõprade pärast ahastuse kogemise ajad. Sellised laastavad olukorrad võivad mõnikord tuua ka usulise kriisi. Ja on suur abi ning tänupõhjus, kui leidub keegi kes saab siis tulla ning viibida sellise inimese kõrval teda lohutades ning julgustuse ja lootuse sõnumeid kinnitades.

Ka Juuda vangid olid tänulikud sõnumitoojale, kes kuulutas,  et Jumal hoolib neist endiselt ning toob nad varsti koju. Kinnitus “Sinu Jumal valitseb” (Js 52:7) julgustas neid väga, hoolimata nende pealtnäha lootusetust olukorrast. (Ps 137:1-6).

Rahvas ootas, et kojupöördudes tervitatakse neid rõõmsa tähistamisega, et na saavad hõisata, sest Jumala pääste ja lohutus on kõikidele avalik ja nähtav; ning et nad võivad hakata valmistuma vangipõlvest lahkumiseks siis kui Jumala aeg saab täis ning teha seda Tema kaitse all (vt 2Ms 13:21-22). Millised asjad vastavad sellele vaimses maailmas? Paulus on üks, kes kinnitab Jeesusest heade sõnumite kuulutajate asendamatut rolli (Rm 10:14-15).

 

Jaga kellegagi täna oma rõõmu Jumala päästest ja abist.

Selle kommentaari autor: APÜ