Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Radikaalne kutse

Laupäev, 4. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 1:14-20

Jeesus hakkab kuulutama evangeeliumi
14Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi:
15„Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!”
Jeesus kutsub esimesed jüngrid
16Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid.
17Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”
18Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.
19Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas
20ja ta kutsus nad otsekohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära.

Mis on sinu elus muutunud alates ajast, kui ütlesid Jeesusele jah? Mille eest tahaksid Jumalat tänada?

Jeesus ei olnud rabi, kes otsis endale jüngreid. (Tavapäraselt otsisid jüngrid rabisid). Jeesus oli Jumala esindaja maa peal, kes esitab meile kutse järgida Teda. Nii nagu Siimona, Andrease, Jaakobuse ja Johannese puhul, ootab Ta ka meilt valmisolekut jätta oma plaanid ning järgneda Temale. Kui varmad oleme muutma enda plaane ja Jeesusega kaasa minema?

Väljend “režiimivahetus” on karm sõna ja mõnede jaoks ka halva kõlaga, samas on see paljudes riikides sündmus, mida pikisilmi oodatakse. Jumalariigi saabumise puhul on samuti tegu režiimivahetusega. See on kauaoodatud sündmus, Jumala kohaletulek, mis kukutab korrumpeerunud valitsused ning valitsejad ja kurjad vaimsed jõud nende taga selleks, et lõpetada kannatused ja neelata surm lõplikult jumalariigi võidusse (Js 25; 7-8, 1Kr 15:54). Ja see on kindlasti “hea sõnum”, evangeelium (s 14)! 

Kuidas see välja näeb?

Jeesus mõistis täiesti oma rahva igatsust taolise režiimivahetuse järele, kuid see, mida Tema tuli tooma erines radikaalselt rahva ettekujutusest. On vaja tervet Markuse evangeeliumi, et sellest vahest aru saada, kuid juba oma jutustuse alguses võtab Markus kokku Jeesuse õpetuse taevariigist tuues selgelt esile kolm punkti.

  1. See on tõotatud kuningriik, mille Jumal ise kehtestab siis kui “aeg saab täis”
  2. Aeg oli täis saanud nüüd. Jumalariik (taevariik) oli “tulnud lähedale” ning pidi peatselt saama täisrakenduse Jeesuse surma ning ülestõusmise läbi ( Markus rõhutab just seda).
  3. Jumalariigis ootab Jumal oma rahvalt täiesti teistsugust mõtteviisi (“parandage meelt”) ning absoluutset pühendumist.

 Seda taevariigi väljakutset, kuningriigi nõuet, illustreerib Markus väga kujundlikult esimeste jüngrite kutsumise loos. Taas märkame kolme asja:

  1. Neid kõiki kutsuti isiklikku suhtesse Jeesusega, mitte lihtsalt eesmärgile pühenduma.
  2. Suhe Jeesusega tuli asetada kõrgemaks igast muust suhtest, väärtuse või turvalisuse allikast.
  3. Nad pidid aktiivselt osalema teiste inimeste ligitõmbamises, aga ka osa saama “viletsusest ning kuningriigist ja kannatlikusest vastupidamises mis kuulub meile Jeesuses” (Ilm 1:9).
Kas Jumala kuningriigi radikaalsus on pannud sind kõhklema? Millisel elualal igatsed Jumala kuningriigi mõju laienemist?

Selle kommentaari autor: APÜ