Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hämmastav Jumal

Pühapäev, 5. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 138

Alandliku tänu Jumala abi eest
1Taaveti laul.
Ma tänan sind kõigest oma südamest,
jumalate ees ma mängin sulle!
2Ma kummardan su püha templi poole
ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast;
sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus,
oled sa teinud oma tõotuse.
3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin,
vastasid sa mulle;
sa tegid mind julgeks,
mu hinges on tugevus.
4
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad,
kui nad kuulevad sinu suu tõotusi,
5ja nad laulavad Issanda teedel,
et suur on Issanda au.
6Sest Issand on kõrge ja näeb madalat,
aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära.
7Kuigi ma käin keset kitsikust,
elustad sina mind;
mu vaenlaste viha vastu
sa sirutad oma käe
ja su parem käsi aitab mind.
8Issand viib mu asja lõpule.
Issand, sinu heldus kestab igavesti!
Ära jäta maha oma kätetööd!

Tänane psalm algab kiitusega. Kiitmine on see, kui väljendame Jumalale oma imetlust selle kohta, kes Ta on. Mille pärast tahaksid sina täna Jumalat kiita?

Taavet kiidab kogu südamest Jumalat, ta ei piira end isikliku vaikse ajaga, või ainult koguduse kogunemisega. Talle sobib kiita Jumalat igal ajal, täiesti avalikult rahva seas (ning “jumalate ees” s 1 - ilmselt on siin mõeldud vaimseid olendeid, nt ingleid, aga võib olla ka viide ebajumalatele) ning ta teeb seda häbenemata. Jumala mõju inimese elus on avalik ja kõikidele nähtav. 

Taaveti kiitus lähtub nii kogemusest kui ka teadmisest. Ta teab, et Issand on “püha" ja asub “templis” (s 2) - see rõhutab tema jaoks Jumala erakordsust, aga ka eraldatust. Taavet teab, et Jumala nimi on ülim (Js 42:8) ning, et Tema sõnal on viimne autoriteet ja loov vägi (s 2b, 4). Ta on seda kogenud isiklikus kokkupuutes Issandaga, midagi on sündinud tema elus, mis ületas Ta senise teadmise Jumalast. Ilmselt on tegu mõne palvevastusega, millele Jumal on vastanud, teda kaitsnud ja hoidnud (s 3,7).

Taaveti rõõmu põhjustab ka see, et ta näeb kuidas ühe inimese õnnistus võib levida teistele (s 4). Kui Taavet kuningana, on pöördunud Jumala poole ja kogenud Tema suurust ja õnnistust, siis miks ei peaks Jumalat uskuma ka teised kuningad? Jah, enamasti on valitsejate kodades Jumala vastu vähe huvi, kuid isiklik kohtumine Jumalaga võib isegi kuningad Jumala au nägema ning Talle laulma panna!  Tõesti, Jumal on see, kelle kiitmisega ka ilmalikud valitsejad peaksid ühinema (s 4). 

Osaliselt vaatab Taavet siin tulevikku, nähes kõigi maailma kuningate tulekut Jumala juurde. See ei ole veel sündinud, sest Kristuse võit ei ole veel lõplikult nähtav siin maailmas. Aga me teame, et tuleb ka see päev kui Kristus on kuningate Kuningas ja isandate Issand ning iga keel tunnistab seda. Seegi on Jumala tegu.

Taavet teab peast oma rahva ajalugu, ka see jutustab Jumala armastusest ning ustavusest (s 3,7). Lisaks tunnistab Taaveti isiklik kogemus selle teadmise absoluutselt tõeks (s 3). Kuigi kuningas, on temagi kogenud kitsikust ning Jumala elustavat ligitulekut rasketel aegadel. See teeb ta julgeks edasi minema, sest ta teab, et võib arvestada Jumala abiga. Jumala armastus Taaveti, kui ühe “madala”  (s 6) vastu, tekitas temas lausa hämmingut ( 2Sm 7:18-29). Taoline lapselik imetlus-hämming Jumala armastuse ning õnnistuste üle, ei tohiks inimese südames iial väheneda ega kaduda.

Usklik olla, tähendab usaldada Jumala loomust ning kindlalt pühenduda Jumala tahte täitmisele. Taavet lõpetab psalmi olles kindel Jumala kõikumatus armastuses. Veelgi enam, tulevikku vaadates ei toetu ta enese võimekusele, vaid teab, et Jumal on see, kes “viib tema asja lõpule”. Jumal ei jäta midagi pooleli ning inimese nõrkus ei ole Temale takistuseks.  See on oluline  toetuspunkt igale inimesele. 

Sealsamas aga palub ta, et Jumal ei hülgaks oma kätetööd (s 8). Kogemused enda ekslikkusest ja nõrkusest on teinud Taaveti alandlikuks, Ta teab, et kuigi ta on kuningas, ei vääri Ta nii suurt ja kõikehõlmavat Jumala soosingut. Need palved ei ole omavahel vastutuolus. Usupalve on põhjendatud  Jumala armastusega mis on pikameelne ja kannatlik. Palve, et Jumal jääks jätkuvalt lähedale osutab aga usaldusele ja täieliku Jumalast sõltumise tunnistamisele. Rõõmus usukindlus ja alandlik igatsus kuuluvadki kokku.  Sellist avatud südame täielikku usaldamist ootab Jumal igalt uskujalt.

 
Tule Jumala ette oma praeguste võitluste ning rõõmudega ning palu, et Tema võiks sulle veel ligemale tulla, ning ilmutada oma suurust ja armastust.

Selle kommentaari autor: APÜ