Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uue tulek on pidu!

Laupäev, 11. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 2:18-22

Paastumise küsimus
18Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu?”
19Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda.
20Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval.
21Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks.
22Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse.”

Kui tuled täna Jumala ette, mõtle läbi oma vaimulikud harjumused. Kas neis on asju, mis on muutunud lahjaks või lihtsalt aegunud? Vaata oma elu uuesti üle ja palu Jumalalt, et Ta näitaks sulle oma plaane.

Arusaam paastumisest kui isikliku vagaduse näitajast võib tunduda mõnevõrra võõras meie tänapäeva läänemaailmas, kus loobumine toidust on tavaliselt rohkem seotud kehakaalu ja välimusega. Moosese seaduse järgi tuli paastuda ainult Lepituspäeval pärast Paabeli vangipõlve (3Ms 16: 3Ms 29:31; 3Ms 23:27-32; 4Ms 29:7), hiljem pidasid juudid veel nelja paastu aastas (Sk 7:5; Sk 8:19) ja variserid paastusid lisaks kaks korda nädalas (Lk 18:12). Tavaliselt oli see väljakujunenud usutava - märgiks meeleparandusest või patukahetsus, soov seada korda suhted Jumalaga. 

Johannese jüngrid jätkasid sellest olulisest tseremoniaalsest tavast kinnipidamist, kuid see, et Jeesuse jüngrid nii ei käitunud, tõstatas tõsiseid küsimusi tema suhtumise kohta käsuseadusesse. Ta oli teinud haigeid terveks hingamispäeval, kuigi siis ei olnud see veel probleem, ja ka hiljem sõid tema jüngrid ilma kombekohase kätepesuta, ning sõid ka hingamispäeval kooritud maisi (Mk 1:26; Mk 7:2; Mk 2:23).

Oli tekkimas lõhe selle vahel, mida inimesed ootasid Messialt ja tegeliku Jeesuse vahel.  Vastuseks paastumine küsimusele kasutab Jeesus kolme tähendamissõna. Pilt pulmapeost tähistab rõõmu, mida Tema juuresolek võib tuua, ja see on ka vihje tulevasele Jumala kuningriigile. Oleks mõeldamatu paastuda pulma ajal, sest paastumine tähistas kurbust. 

Jeesus räägib uuest riidest, millega ei saa vana paigata ning värskest veinist, mida ei saa vanasse lähkrisse valada. Mitte sellepärast, et nii ei ole mõistlik, vaid neis piltides rõhtuatakse seda, et vana läheb katki - see ei pea  uuega kaasnevale pingele vastu. Miks just sellised näited? Mida tahtis Jeesus nende piltidega kuulajatele öelda?

Uus aeg, uus “vein”, “uued riided” - arusaamine jumalariigist täiesti uuel kujul - seda kõike oli Jeesus tooma tulnud. Ja vana juba käriseski - näeme seda variseride ja kirjatundjate reaktsioonidest; rahva hämmingust kui Jeesus toimib näiliselt käsuseadusega vastuolus. On arusaadav, et kui sajandeid ollakse harjunud teatud tavadega, siis vanast lahtilaskmine ja uue vastuvõtmine võib olla ebamugav ja isegi valulik. Samas osutab Jeesus, et uue tulek on pidu, on rõõmusõnum, on põhjus tähistamiseks ja mitte nutmiseks ning paastumiseks.

Jumal teeb pidevalt uut ning tahab uuendada arusaamist jumalariigist ka meie elus. Kui avatud oleme sellele olnud - isiklikus elus ja ka koguduses? Ikka võib tunduda, et vana, mugavaks kasutatud vorm on sobivam - kui see uus, mis peab venima ja pingetes õige kuju leidma. Ja miks ei võiks seda uut lihtsalt vanade vormidega sobitada? Jeesus ütleb selgelt, et ei või. Vanad vormid ei suuda anda ruumi uuele, nad lähevad katki - uus peab ise oma värskuse pinges venitama vormi sobivaks, isegi kui see võtab aega ja tekitab segadust. Rõõmusõnum pole ju see, et vana ei pea muutuma, vaid et Jumal tahab anda uut! 

 
Kuidas lased sina Jeesusel Jumala kuningriiki oma elus laiendada? Igatsed sa uut ja värsket Jumalalt, oled sellele avatud, või tahaksid pigem jätkata harjunud viisil? Kas oled osanud rõõmustada uue üle oma elus?

Selle kommentaari autor: APÜ