Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Miks?

Esmaspäev, 13. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 2:23-28

Jeesus ja hingamispäev
23Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma.
24Ja variserid ütlesid talle: „Vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi!”
25Ja tema ütles neile: „Kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas?
26Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite, ja andis ka oma meestele?”
27Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks;
28nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.”

Tänast piibliteksti lugedes kerkib silme ette pilt variseridest ja kirjatundjatest, kes omavahel ägedalt seletavad ning koos valjenevate häältega kostub järjest kõvemini küsimus: Miks? 

Miks Jeesus niimoodi käitub? Miks sööb Ta koos patuste ja maksukogujatega? Koos söömine on ju osaduse märk. Miks sõbrustab Ta ühiskonna kõige madalama kihiga? Miks Tema ei paastu, ega demonstreeri sel viisil oma vagadust? Miks teevad Tema jüngrid hingamispäeval tööd - on ju hingamispäev aegade algusest määratud kõige pühamaks päevaks, mil tuleb puhata ja Jumalat kummardada? 

Jeesuse vastused on aga sama provotseerivad kui Tema teod! Ta räägib endast kui peigmehest! (Mk 2:19) Vanas Testamendis nimetas Jumal ennast paigmeheks ning Iisareli pruudiks (nt Jr 2:12). Kas Jeesus tõesti väidab, et Tema suhe jüngritega on samasugune kui Jumala suhe Iisraeli rahvaga?

Ta räägib uuest riidest ja uuest veinist, otsekui tahaks öelda, et Tema on millegi täiesti uue alustaja? (Mk 2:21-22). Et nüüd on aeg “uute veinilähkrite” jaoks?! Ta väidab, et Tema, kui Inimese Poeg, on hingamispäeva Issand - aga selle seadmise on rajanud Jumal ise!

Näeme (ka järgnevaist tekstidest), et variserid ja kirjatundjad mõistavad väga hästi milline sõnum oli Jeesuse sõnade taga. 

Variserid pidasid endid Moosese käsuseaduse vardjateks. Käsuseaduse oli Iisraeli rahva jaoks andnud Moosesele Jumal ise. Ning järgnevate sajandite jooksul olid kirjatundjad ja variserid sellele lisnud terve võrgustiku selgitavaid ja täpsustavaid käske, mis pidid rahvast hoidma Jumala vastu eksimast. Nüüd aga tuleb Jeesus ja  hakkab käsuõpetust tõlgendama hoopis uuel viisil!

Variseride silmis oli käsuseaduse eesmärk hoida patused inimesed Jumalast eemal. Jeesus pöörab aga selle arusaamise peapeale. Tema kutsub just patuseid ja tõrjutuid  enda juurde, astuma osadusse Jumalaga. Jeesus toob Jumala kuningriigi inimeste juurde, kel muidu poleks mingit võimalustki Jumalale ligineda.

Need oli “head uudised” , see oli sõnum päästest, mida Jeesus tuli tooma. Ning oma radikaalsuses oli see tõesti nagu värske vein, mida ei saanud valada vanadesse ja jäikadesse lähkritesse. Vana oleks uue jõulisusest lihtsalt purunenud.

Hingamispäeva pidamine, mis siin oli vaidlusaluseks teemaks, pole viis teenida plusspunkte Jumalalt, vaid kingitus ja Jumala seadmine mis annab aja mõelda Jumala ja inimese vahelisele suhtele ja osadusele. See on võimalus avastada, tajuda ja kogeda Jumala hoolt ja rikkust. Hingamispäeval ei peaks keskenduma käskudele - mida tohib või ei tohi, vaid sellele, mida Jumal on teinud, mis võimaldab meil tulla Tema ligiolusse,võimaldab peatuda ja puhata. See on kingitus Jumalalt, mis kutsub inimest Jumalale liginema. 

 
Kas sinu nädalas on ka hingamispäev? Millega oled seda täitnud?

Selle kommentaari autor: APÜ