Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elevant elutoas

Teisipäev, 14. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 3:1-6

Jeesus parandab hingamispäeval
1Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi.
2Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata.
3Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse meie keskele püsti!”
4Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait.
5Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!” Ja too sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks.
6Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata.

Kui tahame Jumalat paremini tundma õppida, peame olema valmis, et Ta hämmastab meid ja esitab meile väljakutseid.

Ütlus “elevant elutoas” kirjeldab olukorda, kus kõik teavad, mis on valesti, aga keegi ei räägi sellest.  Salmis 4 öeldakse: “Aga nemad jäid vait”. 

Jeesus oli vägagi suur “elevant”. Taas siseneb Ta kohalikku sünagoogi, kuhu olid kogunenud kõik tähtsamad mehed. Mida Ta seekord teeb? Kas Ta häbistab neid järjekordselt, käitudes käsuseadusele mittekohaselt ning põlates traditsiooni? Või osutab austust, ega tee midagi kuni hingamispäev on möödas? Rahvas on vait ja jälgib Jeesust.

Sünagoogis on ka kuivanud käega mees. Olles nähtava puudega, ei tohi ta minna isegi Toora rullide lähedale, et ta neid ei rüvetaks.

Jeesus tajub seda pinget mehe suhtes, ning Temas ärkavad sama tugevad tunded kui kohates pidalitõbist tee ääres. Nüüd on ta lisaks ka vihane. Teda ärritab kirjatundjate ja variseride südamekõvadus, ning neile selga keerates tervendab Ta haige mehe.

Oma teoga muudab Jeesus vaikselt pealtvaatava rahva arusaamise totaalselt. Ligitulevas jumalariigis ei saa ligimesearmastust lükata ülehomsesse, vaid see tuleb nagu tulvavesi, pühkides oma teelt kõik takistused, jättes maha värskendatud ja elujõulise maastiku - täis elu, rõõmu, taastumist ja andestust.

Need, kel olid silmad näha mõistsid: see, kes meeleheites pöördub Jeesuse poole palvega ja “sirutab välja oma käe”, saab Jeesuselt abi, lunastuse lootuse ja vabaduse.

On võimalik reageerida ka teistmoodi, nii nagu reageerisid juutide usujuhid, kes otsustasid: Jeesus tuleb surmata.

 
Kas sinu suhtes Jumalaga on “elevante”?

Selle kommentaari autor: APÜ