Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ühtsus on tugevus

Pühapäev, 19. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 133

Vennaliku üksmeele õnnistus
1Palveteekonna laul Taavetilt.
Vaata, kui hea ja armas on see,
et vennad üheskoos elavad!
2See on nagu kallis õli pea peal,
mis nõrgub alla habemesse,
Aaroni habemesse,
mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse,
3ja nagu Hermoni kaste,
mis langeb maha Siioni mägedele.
Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse,
elu igaveseks ajaks.

Meenuta neid, kes on koos sinuga koguduses ning palveta, et võiksid olla nendega ühendatud armastuse ning rahu sidemetega, tuues au oma Loojale ja Lunastajale.

Selle psalmi impulss võib mõne jaoks kahaneda, kui ta oma kujutluses näeb Aaronit, kelle habemest voolab õli (s 2). See ei tundu tänapäeval sugugi atraktiivne, vaid pigem kummaline vaatepilt praeguse juuste- ja habemehooldusmeetodite taustal.

Aaron oli terve rahva ülempreester, kes esindas rahvast Jumala ees. Selle ülesande täitmiseks võiti teda õliga, mis sõna otseses mõttes valati tema pea peale ning mis voolas alla üle ta näo ja habeme. Kirjeldatud pildis on ekstrvagantsust ning hoolimatust, sest õli polnud sugugi odav. Kohalolijate jaoks tõusis esile õli eriline aroom ning selle sära peegeldus päikesevalguses. Ning need aistingud kõnelesid neile piirituist õnnistustest, mida Jumal heldelt valas oma rahva üle, kes oli kogunenud Teda kummardama. Kõik see kokku tõstis rahva meeleolu väga kõrgele.

Ühtsus loeb. Palverännaku seltskond vajab üksteist nii kaitse kui julgustuse saamiseks pikal reisil. Ja see ühine rännak ei toimunud vaid vaimuliku tervise saamiseks, see liitis rahva kokku. Selle konkreetse rahva jaoks oli ühtsus otsustava tähendusega, nii silmitsi olles erinevate vaenlastega kui ka vajaduses püsima jääda mitmesuguste väliste ohtude keskel.

Täpselt samal viisil on ühtsus eluliselt oluline ka jumalarahva keskel tänapäeval. Ükskõik millise koguduse juhuslik külastaja saab suhteliselt kiiresti aru kui ühtselt kohalik kogudus tegelikult koos teenib ja töötab. Seal kus valitseb loomulik harmoonia, on koguduse teenimise tulemuseks imeline värskus ja ka viljakus. Too viljakus väljendub ootamatuis õnnistustes: nii nagu kuiva Siioni kõrbe tabaks ootamatu põhjapoolt, Hermoni tippudelt tõusev kaste (s 3).

Mõlemad, nii õli kui kaste langevad ülevalt alla, need pole asjad mida inimene kuidagi oma tööga välja pigistab kusagilt. Ehtne ühtsus on värskendav ja tugevdav; see on Jumala and - ning tugevas kontrastis tavatöökohtadel valitsevate intriigidega. Lõhed inimeste vahel muudavad meie maailma armiliseks. Kogudus on kutsutud olema Jumala uue ühiskonna mudeliks, olles üks Jeesuses Kristuses (Gl 3:28 “Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.”)

Kui prioriteetne on sinu koguduses püüdlemine ühtsuse suunas? Milline on sinu panus selles?

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair