Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis peitub nimes?

Teisipäev, 21. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 3:12-27

Hesekiel Kebari jõe ääres
12Siis tõstis Vaim mu üles ja ma kuulsin enda taga suurt müra; „Õnnistatud olgu Issanda auhiilgus oma paigas!”,
13ja olevuste tiibade kahinat, mis üksteist puudutasid, ja nendega üheaegselt rataste raginat ja suurt mürinat.
14Ja Vaim tõstis mu üles ja võttis minu, ja ma läksin sügava sisemise erutusega; Issanda käsi oli tugevasti mu peal.
15Ja ma tulin Tel-Abibi vangide juurde, kes elasid Kebari jõe ääres; ja seal, kus nad elasid, istusin ma vaikides nende keskel seitse päeva.
Iisraeli vahimees
16Aga seitsme päeva pärast tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:
17„Inimesepoeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema.
18Kui ma ütlen õelale: „Sa pead surema!”, kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida teda elus, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest.
19Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga oled päästnud oma hinge.
20Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ma panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema; kui sa teda ei ole manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta õigeid tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles; aga tema verd ma nõuan sinu käest.
21Ent kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu, ja tema ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud ennast manitseda ja sina oled päästnud oma hinge.”
Prohvet tehakse tummaks
22Issanda käsi tuli seal minu peale ja ta ütles mulle: „Tõuse, mine orgu, seal räägin ma sinuga!”
23Ja ma tõusin ning läksin orgu, ja vaata, seal seisis Issanda auhiilgus, samasugune auhiilgus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres; ja ma langesin silmili.
24Aga minu sisse tuli Vaim ja tõstis mu jalgadele seisma; ta rääkis minuga ja ütles mulle: „Mine, sule ennast oma kotta!
25Ja sina, inimesepoeg! Vaata, su peale pannakse köied ja sind seotakse nendega, et sa ei saaks minna välja nende sekka.
26Ja ma kinnitan su keele su suulae külge, nõnda et sa jääd tummaks ega saa olla neile noomijaks; sest nad on vastupanija sugu.
27Aga kui mina räägin sinuga, siis ma avan sinu suu, et sa räägiksid nendega: Nõnda ütleb Issand Jumal: Kes tahab kuulata, see kuulaku, kes mitte, see jätku kuulamata, sest nad on vastupanija sugu!

“Jumal ole mu rõõm ja tugevus; Jumal ole mu valgus ja mu juhtija; Jumal ole mu lootus ja rahu; Jumal ole minuga täna ja igavesti.” (Adam, “Walking in the Light”, 2005, lk 47)

Nägemusest on möödnud nädal ning Jumal kõnetab Hesekieli uuesti, et veenda teda talle antud ülesande pakilisuses ja tõsiduses. Jumal nimetab Hesekieli vahimeheks (nagu ka prohvet Habakukki), viidates, et tema kutsumine prohvetina, kes hoiatab pagenduses olevat rahvast läheneva häda eest, on tegelikult Jumala armutegu. Nii need, kes teadlikult mässasid, kui teised, kes olid suuna kaotanud, vajasid seda Hesekieli poolt edasi antud Jumala hoiatust.

“Õigete” all mõeldakse siin neid, kes oma hea ja kuuleka eluga osutavad truuksjäämist Jumala lepingule. Jumala õiguse rakendamist - mis tähendas kurja vihkamist ning heade tegude tegemist Jumalaga koos käies - rõhutasid pidevalt kõik prohvetid (Js 1:16–20; Am 5:14 -15; Mi 6:8). Üksnes entusisastlikus pühendumisest religioonssetele praktikatele ei piisanud; liiga sageli maskeeris see Jumala silmis jäledat suhtumist ning elustiili.

Taas antakse Hesekieile tiitel “inimesepoeg” (s 17), ning see muutub kogu prohvetiraamatut läbivaks sümboliks, mida korratakse 90 korral! See tiitel rõhutab prohveti väiksust võrrelduna Jumala majesteetlikkusega ning seda ei mainita kusagil mujal peale Taanieli raamatu (Tn 7:13, Tn 8:17). Samaaegselt austatakse teda hingematva väärikusega, sest ta on valitud Jumala poolt, kes temaga ning tema läbi räägib. Nii meenutatakse Hesekielile jätkuvalt tema sõltuvust Püha  Vaimu väest, mis võimaldab tal Jumala sõnumeid vastu võtta ning edasi anda Jumala enda väe ja meelevallaga. Uues Testamendis aga näeme, et seesama tiitel on antud Kristusele-  selleks, et rõhutada Tema inimeseksolemist ning vabatahtlikku sõltumist Pühast Vaimust.

“See mis järgmiseks sünnib, viib paradoksi sügavuse peaaegu farsi piirile”, on öelnud Christopher Wright (2001, lk 69). Hesekielile öeldakse, et ta peab köitega seotuna ning kõnevõimetuna  jääma “koduaresti”. Kuidas peaks ta sellises olukorras täide viima oma hirmuäratavat ülesannet?

Meile on antud ülesanne kuulutada inimestele Jeesuse kaudu tulnud päästet Jumalalt. Meid on läkitatud kutsuma inimesi Jumala juurde, vastuvõtma pattude andeksandmist ning igaevst elu. See on tohutu au, aga võib mõnele tunduda ka hirmuäratava ülesandena, ja täpselt samal viisil kui prohvet - oleme meiegi selles kuulutuses täielikult sõltuvad Püha Vaimu väest.

 

 

Mida sinu jaoks tähendab olla Jumala vahimees - kodus, töö juures, tänaval, perekonnas? Palu, et Jumal näitaks sulle mil viisil Tema seda soovib.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett