Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiitust väärt

Pühapäev, 2. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 135

Jumala vägevus ja ebajumalate tühisus
1Halleluuja!
Kiitke Issanda nime,
kiitke teie, Issanda sulased,
2kes seisate Issanda kojas,
meie Jumala koja õuedel!
3Kiitke Issandat, sest Issand on hea;
mängige tema nimele, sest see on kaunis!
4Sest Issand on valinud enesele Jaakobi,
omandiks võtnud Iisraeli.
5Sest mina tean, et Issand on suur
ja meie Issand on suurem kui kõik jumalad.
6
Kõik, mis Issandale meeldib,
teeb ta taevas ja maa peal,
meredes ja kõigis mere sügavikes.
7Tema tõstab pilved maa otsast;
tema teeb välgud vihmaks,
ta toob tuule välja oma aitadest.
8Ta lõi maha egiptlaste esmasündinud,
nii inimeste kui loomade omad.
9Ta saatis tunnustähti ja imesid
sinu sekka, Egiptus,
vaarao peale ja kõigi ta sulaste peale.
10Ta lõi maha palju paganarahvaid
ja tappis ära vägevad kuningad,
11Siihoni, emorlaste kuninga,
Oogi, Baasani kuninga,
ja kõik Kaanani kuningriigid,
12ja andis nende maa pärisosaks,
pärisosaks oma rahvale Iisraelile.
13Issand, su nimi püsib igavesti,
Issand, su mälestus põlvest põlve!
14Sest Issand mõistab kohut oma rahvale
ja halastab oma sulaste peale.
15
Paganate ebajumalad on hõbe ja kuld,
inimeste kätetöö.
16Suu neil on, aga nad ei räägi;
silmad neil on, aga nad ei näe.
17Kõrvad neil on, aga nad ei pane tähele;
ei ole ka hingeõhku nende suus.
18Nende sarnaseks saavad nende tegijad
ja kõik, kes nende peale loodavad.
19Iisraeli sugu, tänage Issandat!
Aaroni sugu, tänage Issandat!
20Leevi sugu, tänage Issandat!
Teie, kes kardate Issandat, tänage Issandat!
21Olgu tänatud Issand Siionist,
tema, kes elab Jeruusalemmas!
Halleluuja!

Mõtle viimasele korrale, kui ülistasid Jumalat - kodus, koguduses või mujal. Miks kiitsid Teda? Milliste asjade eest tõid talle kiitust?

Psalm 135 ei ole mäele tõusmise laulude hulka arvatud, kuid selline kiituse väljapurse pidi algselt lähtuma küll palverändurite huulilt, kes hakkasid oma sihtkohta jõudma. Turvaliselt Siionisse jõudmas, laulavad nad kõigest, mida Jumal on teinud: valides rahva endale väärtuslikuks omandiks (Ps 135:4), päästes nad ning garanteerides neile pärandi (Ps 135:8-12). Jumal osutab neile oma suurt halastust ja kaastunnet igal nurgal. Ka meie, olles need, kes on osa saanud kõigist neist eesõigustest ning enamgi veel - Kristusest, peaksime ühinema selle kiituselauluga.

 Aga mida selle all mõtleme, kui ütleme, et Jumal on “väärt meie kiitust”? Kuidas teha nii, et see ei muutuks lihtsalt õõnsaks kristlikuks klišeeks; tuttavlikuks refrääniks mille üle me pole korralikult isegi järele mõtelnud? Ainult siis, kui meil on elav suhe Temaga, keda kiidame, kui see kiitus voolab välja meie südame ülevoolust, sest oleme kogenud Tema headust ikka ja jälle. Ka psalm 134 kui 135 - teistmoodi kiituselaulud - kutsuvad meid üles ülistama Jumalat, kes on väärt kõike kiitust; kelle uskumatud teod ning tavatu loomus väärib meie ülistust. 

Tema on Jumal, kes: lõi taeva ja maa (Ps 134:3); kes on suurim kõikidest teistest “jumalatest” (Ps 135;5); kes omab kontrolli kogu keskkonna üle ( Ps 135:7); kes hävitab oma rahva vaenlased (Ps 135:10) ja kes on igavesti (Ps 135:13). Ta on kõike seda ka täna ja siin ja meie elus.

 Jumal väärib kogu meie kiitust, kogu aeg.  Aga kiituse meelsusest on lihtne eksida siis, kui hindame Teda vaid sellelt tasandilt, kas ja kuidas Ta on sekkunud meie ellu. 

Tõde on nii nagu ütleb laul - kas leiame end kõrbest või allikate maalt, meil tuleb õnnistada Tema nime, sest Tema nimi on väärt õnnistust.

 
Palveta, et võiksid täna ja igal päeval isiklikult kogeda meie Jumala ligiolu ja armastust nii, et ka sinu süda voolaks üle kiitusest.

Selle kommentaari autor: Martin Saunders