Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kristlik kompensatsioon

Teisipäev, 4. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Tm 1:1-7

Tervitus ja tänu
1Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses, -
2armsale pojale Timoteosele: Armu, halastust ja rahu Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt!
3Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval,
4ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu,
5mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikes ja nüüd - selles olen ma veendunud - elab ka sinus.
Julgustus kartmatuks Kristuse tunnistamiseks
6Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.
7Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

Tõsta oma silmad mägede poole. Täna Jumalat kõigi nende eest, kes on abiks olnud sinu usu ja kristliku elu toitmisel ning kasvatamisel.

Üks mu tuttav abielupaar oli mitu aastat leinas, sest nad ei saanud lapsi. Neist oleks saanud suurepärased vanemad. Aga selle asemel et kiruda oma ebaõnne, on nad saanud paljude laste ristivanemateks - ja seda nii praktilises kui ka vaimses tähenduses. Jah, nad on seda teinud et kompenseerida oma kaotust, kuid teisalt on nad toiminud täiesti kristlikul viisil, muutes oma ebaõnne jumalikuks võimaluseks.

Ka Paulus nägi asju samal viisil. Niipalju kui on teada, ei olnud tal oma perekonda. Ning võime hästi kujutleda kui palju talle kui juudile võis tähendada järeltulija olemasolu. Nii “lapsendas” ka Paulus vaimulikult inimesi ning nende hulgast oli Timoteos nimekirja eesotsas - Paulus kirjutab talle “mu armas poeg” (s 2).

Ta jagab Timoteosele erikohtlemist, võttes viimase kaasa misjonireisidele (Ap 16:1-4; Ap 17:14-15, Ap 18:5; Ap 19:22; Ap 20:4); ta toetab teda oma palveis ning juhendamisega ning ta soovib et Timoteos saaks osa Jumala andidest, pannes tema peale oma käed (s 6).

Side nende vahel oli tugev ja vastastikune: Timoteos kurvastas kui oli Paulusest eraldatud.

Taolises kompenseerivas suhtes on ka omad ohud. Tahtlikult või mitte, võime hakata inimesi asendama - kas läbi praktiliste toimingute - nt liiga suuri kingitusi tehes -või teiste (nt vanemate) tähendust taandades nende elus. Näeme, et Paulus oskab selliseid ohte vältida; ta hoopiski tunnustab soojalt Timoteose ema ja vanaema ega püüa kuidagi nende olulisust või positsiooni Timoteose elus vähendada (s 5).

Teine, üldlevinud komistuskivi on meile oluliste inimeste ületurvamine - nad tähendavad meile nii palju, et hakkame piirama nende vabadust. Ka selles osas näeme ülejäänud kirjast, et Paulus nii ei toimi. Selle asemel ta esitab jätkuvalt Timoteosele väljakutseid ning julgustab teda kohtama raskusi, saama hakkama viimase kutsumusega kaasnevais keerulistes olukordades ( 1Kr 4:17, 1Kr 16:10, Fl 2:19).

 
Mõtiskle, mil viisil oled sina kompenseerinud oma pettumusi või otsinud lohutust oma elu tragöödiates - ja küsi Jumalalt, kas oled suutnud vältida neis olukordades peituvaid lõkse.

Selle kommentaari autor: David Spriggs