Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas tõde suudab jääda püsima?

Esmaspäev, 10. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Tm 3:1-9

Viimse aja hädaohtudest
1Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu,
2sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud,
3halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad,
4reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad,
5kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi!
6Nendest on ju mõned, kes poetuvad perekondadesse ja haaravad oma mõju alla pattudega koormatud ja mitmesugustest himudest aetavaid naisterahvaid,
7kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele.
8Nii nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes on kõlbmatud usu poolest.
9Kuid palju kaugemale nad enam ei jõua, sest nende meeletus saab silmanähtavaks kõigile, nii nagu nende kahegi puhul sündis.

Tule Jeesuse ette, kes ütles “Mina olen Tõde….”

Salmides 1-5 kirjeldab Paulus ühiskonda, milles tõe hääl kipub kaduma minema. Tõe kontseptsioon kui selline ei sobi enam 21.sajandi Lääne ühiskonna kultuuri. “Sinu jaoks võib see tõde olla, aga minu jaoks ei ole”, ütleb postmodernse ühiskonna inimene. Oleme nüüd tõejärgses ühiskonnas. Tegu on mõtteviisiga, kus enam pole tähtis, kas avaliku persooni väide on tõene või mitte - vaid oluline on see, et seda valjuhäälselt ja sageli korrataks nii kaua, kuni inimesed seda uskuma hakkavad või selle järele tegutsema asuvad. Lisaks näeme kuidas too "oma tõde" sünnib peaasjalikult isekatest motiividest (s 2-5).

Kas ja kuidas oled sina kohtunud tõejärgse ühiskonnaga? Kuidas kuulutada evangeeliumi sellises keskkonnas?

Kuigi elame taolises ühiskonnas, on tänases piiblitekstis ka julgustav väljend: “viimseil päevil” (s 1). Uues Testamendis mõeldakse selle all kogu perioodi, mis jääb Jeesuse taevamineku ja Tema taastuleku vahele, ning kus alati on evangeeliumi suhtes vastupanu olnud, kuid Issand ise näitab oma järgijatele, kuidas tõde kommunikeerida.

Teise väljakutse tõele esitavad väljapool kogudust tulevad valeõpetajad. Paulus võrdleb neid Jannese ja Jambresega, kes olid Egiptuse ühed mõjukaimad maagid ja olid vastu Moosesesele (vt 2Ms 7). Kas sina suudad eristada oma aja ja ühiskonna kõige mõjukaimaid vaimseid väärõpetusi - need on õpetused, mis tõotavad otsivatele inimestele vaimset täitumist (s 6,7), kuid on oma olemuselt hävitava mõjuga? 

Paulus julgustab Timoteost ja ka meid, et need valeõpetajad ei jõua eriti kaugele (s 9), sest Jumala tõde ei jää mitte ainult alles, vaid ka edeneb jõudsalt.

Viimselt - tõe olemus ei seisne väites, vaid Tõde on isik: Jeesus. Ja meie strateegia tõejärgses mõtteviisis ei pea seisnema pikas ja valjus vastukuulutamises, vaid selles, et Jeesuse õigsus, armastus ja pääste saab nähtavaks meie elus ning sõnades.

 
Palveta, et võiksid elada, rääkida ja esile tuua tõde oma eluga, nii nagu seda tegi Jeesus.

Selle kommentaari autor: Robert Parkinson