Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Näha surma õiges valguses

Laupäev, 15. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 1:17-27

Taavet leinab Sauli ja Joonatani
17Ja Taavet laulis Sauli ja tema poja Joonatani pärast seda nutulaulu
18ning ütles, et Juuda poegadele tuleks õpetada „Ammulaulu”. Vaata, see on kirja pandud Õiglase raamatus:
19„Sinu hiilgus, Iisrael, on maha löödud su küngastel! Kuidas küll on kangelased langenud!
20Ärge jutustage seda Gatis, ärge kuulutage Askeloni tänavail, et vilistite tütred ei rõõmutseks, et ümberlõikamatute tütred ei rõkataks!
21Gilboa mäed! Ärgu tulgu teie peale ei kastet ega vihma, te ohvripõllud! Sest seal on rüvetatud kangelaste kilbid, Sauli kilp on õliga võidmata.
22Mahalöödute verest, kangelaste rasvast ei hoidunud Joonatani amb, Sauli mõõk ei tulnud tühjalt tagasi.
23Saul ja Joonatan, armastatud ja armsad, lahutamatud elus ja surmas! Nad olid kotkastest kiiremad, lõvidest tugevamad.
24Iisraeli tütred! Nutke Sauli pärast, kes teid riietas kaunistustega purpurisse, kes kinnitas kuldehteid teie riietele!
25Kuidas küll on kangelased langenud keset taplust, Joonatan maha löödud su küngastel!
26Mul on sinu pärast kitsas käes, mu vend Joonatan! Sa olid mulle väga kallis. Naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu.
27Kuidas küll on kangelased langenud ja võitlusrelvad hävinud!”

Palu Jumalalt jõudu ning abi kui oled kellegi surma või suremise ligidal, ning oskust näha elu tähendusrikkust veelgi selgemalt.

Taaveti euloogia Saulile ja Joonatanile muudab kogu selle häbiväärse südmuse millekski väga auliseks. Ning see ei sünni sellepärast, et Taavet oleks surma reaalsust tõrjunud või ilustaks seda üleliia, vaid, et Taavet näeb surma kui kohast paika mille ligiduses järele mõtelda kogu elu ning oma reageeringute üle. 

Tema kaebus on meeldesööbiv. See on hoolikalt ja armastuses koostatud prisma, mille läbi sealt alates Sauli ja Joonatani meenutati. Mäeküljel langenud kehade üle nutmise asemel, soojendab Taaveti poeem meie südant ning suunab kujutlusvõimet. Tegelikult oleks see topeltsurm pidanud Taavetis põhjustama kaks täiesti erinevat reaktsiooni, kuid tema adreseerib Sauli ja Jonatani koos, kui isa ja poega ja mitte kui sõpra ning vaenlast. Ta laulab kiitust ühele ning tõstab kõrgeks teise armastust. Kõigel mida ta ütleb on alus ning neist Sauli eluperioodidest, mis ei kannatanud lähemalt vaadata, libiseb Taavet üle väärika vaikusega.

On hetki kus võime olla surma detailides nii kinni, et tervikpilt, kogu elatud elu jääb nägemata. Taavet aga maalib isa ja poja loo terve rahva saatuse taustale, tuues esile kõik selle, milleks nad mõlemad kutsutud olid. Huvitav on see, et Jumalat nimepidi ei mainita. Taavet lihtsalt joonistab väga inimliku portree mis lausa paneb kõiki ümberseisjad leinas neid meenutama. Ka uskliku jaoks on surma palge ees koht pisarateks (Ap 8:2). Mõnikord kiirustame liialt edasi kohe kristliku lootuse juurde ega anna aega elu lõpu väärikaks tähistamiseks kurbusega. Põhjuseks võib olla meie oma suutmatus toime tulla emotsioonidega, mis sündmuse mõjul esile tulevad. Meenutage Jeesust, kes teades,et äratab Laatsaruse surnuist juba mõne hetke pärast, ikkagi nuttis tema haual ( Jh 11:35).

Sinu reaktsioon surmale ning viis kuidas käsitletakse matuseid võib tuua juuresolijatele hingetuge ja tervenemist või lisada valu, mis püsib kaua peale matuseid.

 
Palveta kõikide nende eest, kelle ülesandeks või tööks on toetada leinajaid, ning palu, et oskaksid praktiliselt ja palvemeelselt toetada teisi.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair