Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Issanda ees

Esmaspäev, 24. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 6:1-23

Taavet läheb seaduselaegast tooma
1Ja Taavet kogus taas kokku kõik Iisraeli valitud mehed, kolmkümmend tuhat.
2Ja Taavet võttis kätte ning läks koos kogu rahvaga, kes oli tema juures, Juuda Baalasse, et tuua sealt Jumala laegas, mille juures hüütakse appi nime, vägede Issanda nime, kes istub keerubite peal.
3Ja nad vedasid Jumala laegast uue vankriga ning tõid selle ära künkal asuvast Abinadabi kojast; Ussa ja Ahjo, Abinadabi pojad, juhtisid seda uut vankrit.
4Nõnda tõid nad ära Jumala laeka künkal asuvast Abinadabi kojast, ja Ahjo käis laeka ees.
5Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid Issanda ees igasugu küpressipuust mänguriistadega: kannelde, naablite, trummide, käristite ja simblitega.
6Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada.
7Siis Issanda viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures.
8Aga Taavet vihastas, et Issand oli Ussa lõhki rebinud; ja ta pani sellele paigale nimeks Perets-Ussa, nagu see on tänapäevani.
9Ja Taavet kartis sel päeval Issandat ning ütles: „Kuidas võib Issanda laegas tulla minu juurde?”
10Ja Taavet ei tahtnud lasta Issanda laegast tuua enese juurde Taaveti linna, vaid laskis sel pöörduda gatlase Oobed-Edomi kotta.
11Ja Issanda laegas jäi gatlase Oobed-Edomi kotta kolmeks kuuks; ja Issand õnnistas Oobed-Edomit ja kogu ta koda.
Seaduselaegas jõuab Jeruusalemma
12Kui kuningas Taavetile jutustati ja öeldi: „Issand on õnnistanud Oobed-Edomi koda ja kõike, mis tal on, Jumala laeka pärast”, siis Taavet läks ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka Oobed-Edomi kojast üles Taaveti linna.
13Kui Issanda laeka kandjad olid astunud kuus sammu, siis ohverdas ta härja ja nuumveise.
14Ja Taavet tantsis kõigest väest Issanda ees; Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse.
15Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Issanda laeka üles hõisates ja sarve puhudes.
16Aga kui Issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat Issanda ees, põlgas ta teda oma südames.
17Kui Issanda laegas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet Issanda ees põletus- ja tänuohvreid.
18Ja kui Taavet oli lõpetanud põletus- ja tänuohvrite ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede Issanda nimel.
19Ja ta jagas kogu rahvale, kõigile Iisraeli hulkadele, niihästi meestele kui naistele, igaühele ühe leivakaku ning datli- ja rosinakoogi. Siis läks kogu rahvas ära, igaüks koju.
20Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli Miikal, Sauli tütar, Taavetile vastu ja ütles: „Kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast austanud, paljastades ennast täna oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab!”
21Aga Taavet ütles Miikalile: „Issanda ees, kes mind on valinud sinu isa ja kogu ta soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda rahvale Iisraelile, jah, Issanda ees olen ma tantsinud.
22Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla iseenese silmis alandlik! Aga teenijate juures, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne.”
23Ja Miikalil, Sauli tütrel, ei olnud last kuni surmani.

Palu täna meie maale ja rahvale Jumala õnnistavat ja parandavat ligiolu!

Jumal tegi Iisraeli rahvaga liidulepingu ja selles püsimine oli terve rahva ülesanne. Üksikult said inimesed oma südame Jumala ette välja valada, kuid jumalateenimised ning usulised pühad olid tervet kogukonda koondavad ja rahvast liitvad sündmused. Seda näeme ka seaduselaeka toomise loos ning selles, kuidas kogu rahvas sellele kaasa elas ning kuidas Taavet kuningana rahvast kohtles.

Seaduselaeka vägi ja mõjukus ei lähtunud selle ilusast ja kaunilt kujundatud välimusest, ega ka laeka sees hoitavatest esemetest (2Ms 25:10-21; Hb 9:4). Seaduselaegas oli Jumala ligiolu paik ning laeka peal olev kaas oli pattude lepituskoht (2Ms 25:22; 3Ms 16:13-16; Hb 9:5). See oli püha. Seaduselaegas oli Iisraeli rahvale väga tähtis - kus oli seaduselaegas, seal oli ka Jumala õnnistus.

Laeka teekond Taaveti linna katkes vahepeal kolmeks kuuks. Ussa surma põhjuseks oli vale ümberkäimine Jumala laekaga. Jumala laegas oli nii püha, et seda ei tohtinud vedada vankriga, vaid pidid kandma ainult selleks pühitsetud mehed (vt 4Ms 4:15). Peale Ussa surma uuris Taavet asja ja tegi õiged järeldused. Edasi liikus laegas juba Jumala seadmiste kohaselt ning pühitsemise ja muusikaga.

Laegast ühest kohast teise viies ei teisaldanud Taavet üksnes rahvusliku aaret, vaid koges eelkõige end Jumala ees viibivat. Jumala lähedus aga ei pannud Taavetit ega ka rahvast vaikses harduses peatuma, vaid neist purskus esile suur rõõm, mis väljendus võimsas laulus ning kirglikus tantsus. Nagu näeme, oli see Jumalale meelepärane.

 Taaveti suhted naistega annavad alust üsna mitmesugusteks hinnanguteks tema kui suure kuninga iseloomu kohta. Tolleaegse ajastu valitsejaile tüüpiliselt oli Taavetil arvukalt naisi ja konkubiine . Sauli tütar Miikal oli algselt Taavetisse üsnagi armunud (1Sm 18:17-28), kuid järgnevate sündmuste, Miikali perekonna hävimise ja üha uute naiste lisandudes oli temas palju muutunud, sest nüüd põlgas Miikal Taavetit kogu südamest (1Sm 25:44; 2Sm 3:13-16; 2Sm 5:13) Kerinud pinge plahvatas sapises kommentaaris Taaveti tantsimise kohta. Miikalile oli  väga tähtis välise väärikuse säilitamine vastavalt tema positsioonile. Taavet aga keskendus Jumalale ning järgis ka oma rõõmu väljendamises oma südant.

Kuigi Taavet ise oli kogu elu mõjuva eeskujuna Jumala ees alandlik ning avatud, ei toiminud ta suhetes naistega alati sugugi targalt ega eeskujulikult.

 Kui sageli jätame meie midagi tegemata, kartes inimeste hukkamõistu? Loomulikult leidub alati neid, kes panevad välisele rõhku või Miikali kombel näpuga näitavad ja põlastavad, kuid nad ei saa sellest õnnelikumaks, pigem kaotavad võimaliku õnnistuse (s 23).

 

Ära vaata inimestele, kui tunned vajadust Jumalat ülistada või teha midagi Tema tahte kohaselt. Vaata Jumalale ja Ta õnnistab sind!

Selle kommentaari autor: APÜ