Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala viisil sõdides

Esmaspäev, 16. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 17:24-18:18

Taavet Mahanaimis
24Ja Taavet oli tulnud Mahanaimi, kui Absalom läks üle Jordani, tema ja kõik Iisraeli mehed koos temaga.
25Aga Absalom oli pannud Amaasa Joabi asemele väeülemaks; Amaasa oli mehe poeg, kelle nimi oli Jitra, iisraellane, kes oli heitnud Naahase tütre Abigaili, Joabi ema Seruja õe juurde.
26Iisrael ja Absalom lõid leeri üles Gileadimaale.
27Ja kui Taavet tuli Mahanaimi, siis Sobi, Naahase poeg ammonlaste Rabbast, Maakir, Ammieli poeg Lo-Debarist, ja Barsillai, gileadlane Rogelimist,
28tõid voodeid, kausse ja saviastjaid, nisu ja otri, jahu ja kõrvetatud teri, ube ja läätsi ja muud kõrvetatut,
29mett ja võid, lambaid ja kitsi ning lehmajuustu toiduks Taavetile ja rahvale, kes oli koos temaga, sest nad ütlesid: „Rahvas on kõrbes näljas, väsinud ja janus.”
Absalomi surm
1Ja Taavet luges üle rahva, kes tema juures oli, ja pani neile pealikud tuhandete ja sadade üle.
2Siis läkitas Taavet rahva välja: kolmandiku Joabi juhatusel, kolmandiku Seruja poja Abisai, Joabi venna juhatusel ja kolmandiku gatlase Ittai juhatusel. Ja kuningas ütles rahvale: „Ka mina ise tulen koos teiega.”
3Aga rahvas ütles: „Ära tule! Sest kui me peaksime põgenema, siis ei hoolita meist; ja isegi kui pooled meist saavad surma, ei hoolita meist; aga sina oled nagu kümme tuhat meiesugust. Seepärast on nüüd parem, kui sa linnast meile appi tuled.”
4Siis ütles kuningas neile: „Ma teen, nagu teie meelest hea on.” Ja kuningas jäi seisma värava kõrvale, kõik rahvas aga läks välja sadade ja tuhandete kaupa.
5Ja kuningas käskis Joabi, Abisaid ja Ittaid, öeldes: „Olge heatahtlikud nooruk Absalomi vastu!” Ja kõik rahvas kuulis, kuidas kuningas andis kõigile pealikuile käsu Absalomi pärast.
6Nõnda läks rahvas väljale Iisraeli vastu ja taplus toimus Efraimi metsas.
7Seal löödi Iisraeli rahvas maha Taaveti sulaste ees ja seal sündis sel päeval suur kaotus - kakskümmend tuhat meest.
8Taplus levis seal üle kogu maa-ala ja mets neelas sel päeval rohkem rahvast kui mõõk.
9Siis sattus Absalom Taaveti sulaste ette. Absalom ratsutas muula seljas, ja kui muul jõudis suure oksliku tamme alla, siis jäi Absalom peadpidi tamme külge, jäädes rippuma taeva ja maa vahele, kuna muul läks tema alt edasi.
10Üks mees nägi seda ja teatas Joabile ning ütles: „Vaata, ma nägin Absalomi tamme küljes rippuvat!”
11Ja Joab ütles mehele, kes temale teatas: „Vaata, kui sa nägid seda, miks sa siis ei löönud teda seal maha? Siis oleks mu kohus olnud anda sulle kümme hõbeseeklit ja vöö.”
12Aga mees vastas Joabile: „Isegi kui ma vaeksin enesele pihku tuhat hõbeseeklit, ei pistaks ma oma kätt kuningapoja külge, sest kuningas andis meie kuuldes käsu sinule, Abisaile ja Ittaile, öeldes: Pange, kes see iial oleks, nooruk Absalomi tähele!
13Või oleksin pidanud talitama petlikult? Aga ükski asi ei jää ju varjule kuninga eest ja sa ise oleksid siis seisnud eemal.”
14Siis ütles Joab: „Mina ei saa nõnda su ees oodata.” Ja ta võttis kätte kolm oda ning torkas need Absalomile südamesse, kui ta tamme küljes oli alles elus.
15Ja kümme noort meest, Joabi sõjariistade kandjad, astusid tema ümber ja lõid Absalomi ning surmasid tema.
16Siis puhus Joab sarve ja rahvas pöördus tagasi Iisraeli jälitamast, sest Joab peatas rahva.
17Ja nad võtsid Absalomi ning viskasid ta metsas ühte suurde kaevandisse ja kuhjasid tema peale väga suure kivihunniku. Ja kogu Iisrael põgenes, igaüks oma telki.
18Aga Absalom oli võtnud ja püstitanud enesele oma eluajal samba, mis on Kuningaorus, sest ta ütles: „Mul ei ole poega mu nime mälestuseks.” Ta nimetas samba oma nimega ja seda hüütakse tänapäevani „Absalomi mälestusmärgiks”.

“Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks…” (Rm 8:28)

Enamik meist on aegajalt maadelnud Jumala teede ja tahte mõistmisega. Võibolla on sul olnud plaane, millel Jumal mingil ajal ei ole lubanud täide minna, või mis polegi teostunud. Meid võivad tabada õnnetused, kus leiame, et meil puudub igasugune kontroll olukordade üle. Ülekohus ja kannatus võivad meid panna kahtlema Jumala hea tahte ja armastuse olemasolus.

Absalomi loost näeme, kuidas too noor mees jätkuvalt sõdib vastu sündmustele, mis ta elus juhtuvad; ta kogeb olukordades vaid ähvarust ning mitte ühelgi hetkel ei näe ega tunnista Jumala suunavat kätt selles, mis sünnib.

 Kasvades kauni printsina, potentsiaalse tuleviku kuninga ning isa lemmiklapsena, olid Absalomi päralt kõik soosivad tegurid. Sellest hoolimata valib ta seadusekohase toimimise asemel kättemaksu, kuuldes esimesest tragöödiast - oma õe vägistamisest. Kui teised sellega kaasa ei tule, surub Absalom oma tahtmise jõuga läbi, pannes põlema lähedase inimese põllud, et sundida teda koostööle; ta õõnestab oma isa trooni laimuga ning tõotab hoopis ise olla see, kes toob inimestele õiglased lahendused. 

Kindlasti oleks võimalik olnud kõigis neis olukordades leida teisi, seaduskohasemaid lahendusi, kuid Absalom oli liiga kannatamatu isegi nende kaalumiseks.

Tänases tekstis jõuab too paljutõotava algusega prints oma teekonna lõpule. Oma elu viimastel hetkedel - juukseidpidi maa ja taeva vahel rippudes sel ajal kui Joabi vaidles oma sulasega, polnud Absalomile jäänud enam mingit võimalust ise tegutseda. Heidetud sügavasse kaevandusse ning maetud kivikuhja alla kõneles tema lühike elu üksnes Jumala needusest. 

Absalom oli keeldudes oma südant ja elu alistamast Jumala tahtele  ning igal otsustaval hetkel toiminud üksnes enda tahte kohaselt, langedes üha sügavamale mässamise keerisesse. Ka tema enda kätega iseenese austuseks püstiatud monument muutus Jumala viimse kohtuotsuse valguses  vaid pilkavaks tähiseks.

Meie elud ei pruugi kulgeda sedavõrd dramaatiliselt ning nii suurte võitlustega oma tahet läbi surudes. Ometi tuletab Absalomi lugu meile meelde, et isegi meie parimad ettevõtmised v’õivad muutuda enesekeskseiks ning korrumpeeruvaiks, kui oleme hüljanud Jumala tee ja tahte.

 

Kui oled täna keerulises olukorras, palveta ja otsi Jumala lahendusi. Tema saab saata vastuse, mis on täielikus kooskõlas Tema tahtega ning kannab õnnistuse vilja.

Selle kommentaari autor: Csilla Saysell