Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hea südametunnistuse taotlemine

Neljapäev, 23. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Pt 3:18-22

Kristlikust ühiselust
18Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi,
19kelles ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele,
20kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed - see tähendab kaheksa hinge - veest päästeti.
21Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu,
22kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.

Mõtiskle Jeesuse ristisurma üle: Mida see sulle isiklikult tähendab? Mida oled saanud sellest? Täna Jumalat Poja saatmise eest.

Salmid 18-22 on selles kirjas ühed raskemad ning panevad meid juurdlema. Salm 18 pakub imelise kokkuvõtte risti tähendusest – see on ohverdav, ainulaadne, võidukas ja väeline.

Aga millal jutlustas Jeesus „vangis olevaile vaimudele“ (s 19), ja kes need üldse olid? Järgnevate Noale viitavate salmide taustal oleks kõige otsesem vastus: oma surma ja ülestõusmise vahel „ laskus Ta alla põrgusse“, ning kuulutas oma võitu vaimudele, kes olid Noa päevil pattu teinud ( 1Ms 6: 1-4).

Risti võit on toimiv nii etteulatuvalt tulevikku kui ka tagasiulatuvalt minevikku, ja tuleb päev mil need kes on „maa põues“ tunnistavad, et Jeesus Kristus on Issand (Fl 2:10-11). Tema võit on täielik ( s 22). Selle lunastustöö kaudu on tee Jumala juurde avatud sulle ja mulle; see kõrvaldab meie halvad teod, eemaldab need sinust täiesti ning sa võid saada loa taotleda täiesti puhast südametunnistust Jumalalt.

 

Issand, tahan avada Sulle oma südame! Jeesus, hoia mu südame puhtust ja tundlikkust Püha Vaimu läbi; luba et see tugevneks suhtes sinuga ning oleks hoitud suhetes kaasinimestega!

Selle kommentaari autor: Brian Hoare