Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õige elu - iga hinna eest

Kolmapäev, 22. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Pt 3:8-17

Juhatusi abieluinimestele
8Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud.
9Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse.
10Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.
11Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda,
12sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”
Kristlikust ühiselust
13Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head?
14Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,
15vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
16Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad.
17Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes.

„Issand valva täna mu keelt ning ava mu kõrvad kuulma kannatajate hüüdeid. Aita mul kuulata, palvetada ja siis ka toimida“.

Tänane piiblitekst algab kuuest omadusest koosneva nimekirjaga mis iseloomustavad kristlikku elu ( s 8-9).Võta aega ja mõtiskle hetkeks iga omaduse üle, pannes tähele, et kõik need on ühendatud oma rõhuasetuses. See kuidas käitume ümbritsevate inimestega on meie usu oluliseks proovikiviks. Psalmist 34 võetud salmid, mida Peetrus siin tsiteerib, on kirjeldatud eluviisi kokkuvõte. 

Tavaliselt toob selline eluviis kaasa tunnustuse ja mitte kriitika (s 13). Siiski, olles sunnitud kannatama õigust tehes, võime teada, et järgime ka siin Jeesuse teed. Peetrus kirjutas oma kirja keset kasvavat tagakiusu ning ka meil tuleb arvestada, et ei siis ega nüüd ole kristlastele lubatud kerget usuteekonda ( Mt 5:10). 

Salm 15 on üleskutse ilmselt just neile kristlastele, kelle usk pannakse kannatustes proovile, nii nagu seda koges ka Peetrus ise ( Ap 4:7), kuid veelgi enam on see julgustus osata sõnastada oma usku piisavalt hästi, olles valmis vastama millal iganes küsimusi esitatakse. Ei ole mingit vabandust inimestele, keda John Stott kirjeldab kui „innukaid, kuid oskamatuid“. Peaksime Jumalat armastama nii südame kui mõistusega.

Kas oskan vastata neile, kes esitavad mulle küsimusi mu usu kohta?

Selle kommentaari autor: Brian Hoare