Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Igal ajal!

Pühapäev, 17. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 92

Jumala helduse ülistus
1Lugu ja laul hingamispäeval.
2
Hea on tänada Issandat
ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem,
3hommikul kuulutada sinu heldust
ja öösel su ustavust,
4kümnekeelsel pillil
ja naablil, kandlel mängides.
5
Sest sina, Issand,
oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega,
ma hõiskan sinu kätetööde pärast.
6Kui suured on sinu teod, Issand!
Väga sügavad on su mõtted!
7Sõge inimene ei tunne seda
ja alp ei saa sellest aru.
8Kui õelad lokkavad nagu rohi
ja kõik ülekohtutegijad õitsevad,
siis on see neile hävituseks igavesti.
9Aga sina, Issand,
oled kõrge igavesti!
10Sest vaata, su vaenlased, Issand,
sest vaata, su vaenlased saavad hukka,
kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali.
11Aga minu sarve sa oled ülendanud
nagu metshärjal,
ma olen võitud värske õliga.
12Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale,
mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust,
kes mu vastu tõusevad.
13
Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
14Kes Issanda kotta on istutatud,
need lokkavad meie Jumala õuedes.
15Veel vanas eas nad kannavad vilja,
on tüsedad ja haljad
16kuulutama, et Issand on siiras,
et minu kaljus ei ole ülekohut.

Millal on sul kõige kergem Jumalat ülistada?

Mõnikord ei piisa tänulikust meelest ja kiitusest meie südames, vaid seda kiitust tuleb väljendada avalikult ja häälega.

Juudid loevad seda psalmi igapäevase hommikupalve osana ning sabati ajal kolm korda päevas. Psalmi kiirgav ja tähistav põhitoon kuulutab Jumala kiidetavust, ülistab Tema tarkust, võimsaid tegusid ning õnnistusi, mida kogevad need, kes Temasse usuvad. Me ei tea, kuidas seda täpselt templis lauldi, kuid üleskutse anda sellele ka muusikaline väljendus, on leidnud vastuvõtmist näiteks Franz Schuberti, aga ka paljude teiste poolt.

Rõõmu väljendamine (s 5) Pühakirjas ei tähenda lihtsalt emotsioonide väljavalamist või inimese hääle või keha füüsilist rakendamist. Sügav tänulikkus ja õnnelikkus mis iseloomustab rõõmu, on palju enam kui need. Piiblis on rõõm sageli vastuseks Jumala armastusele ning päästvale väele. Iganädalane sabat on juutide elus kindlaks määratud aeg tähistada Jumala enda rõõmu, kui Jumal lõpetas loomise töö ning nägi, et see kõik oli “väga hea” (1Ms 1:31). Jumala rõõmu luua vabaduses ja väes kõike “väga heana”  - jagatakse sel viisil meiega, tema loodutega. Ta on teinud suuri asju ja need rõõmustavad meid (s 5).

Maailmas, mis nii sageli on silmist kaotanud Jumala ja ülekoormatud inimeste kannatustest, on rõõmu väga vaja. Meie rõõm kasvab seda enam, mida rohkem meie elud on suunatud ja muudetud Püha Vaimu töö läbi. Rõõm on eelkõige Jumala and ja Püha Vaimu vili (Gl 5:22), mitte niivõrd inimliku tegevuse tulemus - ometi on meid üles kutsutud “rõõmustama lakkamata” (Fl 4:4; 1Ts 5: 16), sest see on Jumala tahe meie jaoks. 

Rõõm on indikaator ka sellest, et meie usk on saanud küpsemaks  ja juurdunud tõesse, tänuütlemisse ning lootusesse. Rõõm muudab meie kiituse ja tänu väljenduse täielikuks. Kas me aga alati kogeme, et oleme rõõmsad? Kahjuks mitte, eriti aga siis mitte, kui oleme silmitsi katsumuste või probleemidega. Selles psalmis väljendab laulja enda kindlustunnet Jumala suhtes ja ülistab Teda täis rõõmu. Meie võiksime temaga ühineda.

 
Mille eest võiksid täna Jumalat tänada? Kasuta seda psalmi ning tuleta meelde Jumala suuri tegusid (s 6). Olgu su kiitus nii tugev kui vaja ja su ümbrus seda lubab!

Selle kommentaari autor: Richard Harvey