Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kristuse eeskuju

Neljapäev, 21. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 2:6-11

Hümn Kristusele
6kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
11ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.

“Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.” (Hb 2:10)

Nüüd esitab Paulus ülima eeskuju. Võrratu “Hümn Kristusele” pärineb tõenäoliselt algkogudusest ning on seotud Kristuse isiku ja tööga, kuid Paukus kasutab seda siin eetilisel eesmärgil, esitades Kristust kui ülimat moraalse käitumise eeskuju. See hümn koosneb kahest osast: Kristuse lihakssaamise ja ristilöömise alandusest ning ülestõusmise läbi ülendamisest ja taevaminekust.

Salmides 3 ja 4 veenab Paulus Filipi koguduse usklikke alandlikult teiste huve silmas pidama. Salmides 6-8 aga kirjeldab ta kuidas Kristus sedasama tegi. 

Vastupidiselt Aadamale, kes püüdis haarata midagi, mis ei kuulunud talle (võrdsust Jumalaga), ei lõiganud Kristus kasu sellest, mis oli Tema oma, vaid valas end välja (sõna otseses mõttes “tühjendas” end) inimkonna pärast. Oluline on mõista, et see, kes valitses Jumalana, võttis orja kuju (s 6,7) - madalaima inimese positsiooni selleks, et meid teenida ristile minnes. Kristuse eeskujuks võtmine tähendab meie jaoks seda, et mistahes positsioonil keegi ka pole, peab see alati saama teiste teenimise positsiooniks.

Kristuse alanduse sügavus vastab tema kosmilisele ülendamisele. Salmides 9-11ei tee Jumal Jeesust kellekski, mida Ta enne ei olnud (Jeesus on alati olnud olemas -  loomiseelselt, jumaliku Pojana), vaid Jeesus ülendatakse ülimale austuse ja valitsemise positsioonile üle terve universumi.

Alandatud ja ristilöödud Kristus ülendatakse - kosmiliseks Kristuseks - kes on väärt kogu kiitust. Kristuse orjaks saamine ei olnud lihtsalt ajutine staatus või roll, vaid seda tehes võttis Ta täiesti uue identiteedi. 

Teiste alandlikku teenimist ning nende huvide silmas pidamist ei saa teha juhuslikult, möödaminnes, vaid pigem peaks see saama meie teiseks loomuseks, sest ka meie oleme saanud teenijateks.

 
Maailm ootab, et tõuseksima sotsiaalsel ja majanduslikul redelil. Kas meie oleme selle asemel valmis allapoole liikuma järgides oma teenivat Issandat?

Selle kommentaari autor: Cor Bennema