Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal toimib üha

Kolmapäev, 27. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 14:19-28

Apostlid kuulutavad Ikoonionis ja Lüstras
19Aga Antiookiast ja Ikoonionist tuli sinna juute ja need said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks.
20Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega Derbesse.
Tagasipöördumine Antiookiasse
21Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse
22ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki.
23Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma.
24Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse.
25Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse.
26Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud.
27Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse.
28Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega.

Too Jumalale tänu selle eest, et Ta ei jäta iialgi pooleli seda, mida on alustanud. Ta tõstab üles need, kes aitavad meid edasi küpsuse poole. Täna teda nende inimeste eest oma elus.

Sa tunned selle ära, kui sind ei taheta. Pauluse ja Barnabase julgus minna tagasi linna oma vigaseks pekstud ihudes, on enam kui märkimisväärne. Paljud misjonäride lood, kes on läinud malaariast nakatatud piirkondadesse või vaenulikke suguharude keskele, annavad tunnistust samasugusest julgusest. See, et nemad on valmis olnud surema, on veennud teisi nende sõnumi tõelisuses. Meie praegusel üsna küünilisel ajastul tahavad inimesed teada, mida evangeeliumil on neile pakkuda, aga ka seda, millise hinnaga seda kuulutatakse.

Evangelism ja jüngerdamine käivad käsikäes. Usule tulemine on alles teekonna algus, aga juba siin on vaja teekaaslast, kes aitaks värskel uskujal kasvada. Julgustus ja õpetus olid selles olukorras eluliselt vajalikud ning Paulus ja Barnabas toimisid igati õigelt pakkudes neile just seda.

Loeme, et Antiookias, Lüstras ning Ikooniumis nad “kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse”. Samas on tähelepanuväärne, et oli vaja vaid nädalaid, mitte kümneid aastaid, uute juhtide leidmiseks! Mõni kogudus võibki kaotada oma tulevased juhid, sest inimesi hoitakse aastaid pingis istumas.

Näeme, et juhtimist on vaja toetada ka palvetega. Huvi pärast võiks võrrelda kui palju ja mida räägime oma juhtidest omavahel, ning mida ja kui palju räägime neist palves Jumalale. Sellest võib sõltuda millised juhid meile antakse. Öeldakse ju, et inimesed on väärt neile antud juhte.

Sellest reisist kokkuvõtteid tehes, on Luukase rõhuasetus üksnes Jumala tööl, mitte inimeste saavutustel. Peaaegu üldse ei mainita misjonäride kannatusi või vastutööd nende kuulutusele - see kõik käis iseenesest mõistetavalt kuulutamisega kaasas ning seda mainib ka Paulus noori usklikke julgustades. 

Kõige suurema tähelepanu sai  hoopis see, et Jumal oli saanud neid kasutada ja avanud ukse paganatele evangeeliumi kuulutamiseks! See oli misjonäride tasu ja rõõm - toimida koos Jumalaga, Tema sulastena. 

 
Paulus oli lõpetanud oma esimese misjonireisi ja Jumala sõna oli nüüd valla päästetud. Meil kõigil on oma osa Jumala sõna levitamise protsessis, kuid seda kannab ja kontrollib Jumal ise. Usalda siis Teda ja rõõmusta sellest, mida Ta teeb.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair