Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jeruusalemma nõukogu

Reede, 29. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 15:6-12

Jeruusalemma nõupidamine
6Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama.
7Kui siis sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: „Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks.
8Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile Püha Vaimu nagu meilegi,
9ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed.
10Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie?
11Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.”
12Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu.

“Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt…… ja talle antakse.” (Jk1:5) Palveta oma juhtide eest, et nad oleksid juhitavad Jumala poolt.

See, mida Paulus ja Barnabas Pühakirja põhjal usukusid, et evangeeliumi sõnum kuulub kõikidele oli jõudnud kõige otsustavama testini varakiriku ajaloos. Vastuseis nende sõnumile jõudis esmalt Antiookiasse. Hoolimata sellest, et mõlemad pooled kuulsid üksteist, polnud kumbki pool võimeline leidma ühist pinda või veenma teist enda positsioonile tulema. Antud küsimus aga vajas otsust ja see otsus tuli langetada avalikult, Jeruusalemmas, varakiriku apostlite ja juhtide keskel.

Paulus ja Barnabas, aga ka Tiitus läksid ning jagasid teekonnal oma lugu ning kõike kogetut. Nad ei kõhelnud, vaid lasid faktidel ise rääkida, nii nagu ka Peetrus oli teinud kohtudes Korneeliusega.

Sellest hoolimata on inimestel alati olnud raske loobuda kord omaksvõetud suhtumisest, eriti kui need on omandatud sünnist saati. Seetõttu ei piisanud üksnes lugude rääkimisest. Leidus neid, kes ei olnud veendud ning kes kordasid sama mantrat mida olid Antiookias levitanud. Jah, usk oli põhiline, aga oluline oli ka ümberlõikamine - see judaismi põhiline tunnus, nende rahusliku identieedi ja usu tähis.

On vaja aega, et saada välja öelda kõik vajalik ning et tulemus ühiselt ka omaks võetaks. Peetrus ja Jaakobus lasevad teistel olla tähelepanu keskmes, ise samal ajal tähelepanelikult kuulates, mida neil öelda on. Seejärel toob Peetrus esile oma loo. Ta jutustab kohtumisest Korneeliusega, sündmustest, mille algatajaks oli Jumal ise, ning õppetunnist, mida Peetrus sellest oli saanud.

Kogudus siis ja kogudus ka tänapäeval on alati silmitsi olnud kiusatusega lisada lihtsalt uskumisele midagi omaltpoolt ning sageli tehakse seda soovides kõige paremat. Viimselt aga vähendavad kõik taolised “lisad”  - olgu religioossed või kultuurilised - meie Issanda Jeesuse ülirohket armu. 

Peetruse loo valguses kuulati seejärel Pauluse ja Barnabase kogemust nüüd täiesti uue “kõrvaga”, kogu vaidluse raskuskese hakkas viimaks liikuma ning juhid jõudsid ühisele otsusele.

 
Palveta kohaliku ja ülemaalise koguduse kogunemiste pärast, et Jumal saaks anda värske visiooni, tarkuse ja julguse edasi minna. Palveta, et head suhted inimeste vahel võiksid säilida, et langetatud otsused oleksid kindlad ning tugevdaksid koguduse ühtsust.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair