Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mässamise aeg Efesoses

Kolmapäev, 17. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 19:23-40

Efesose hõbeseppade mäss
23Aga tol ajal tekkis usutee pärast suur rahutus.
24Sest üks hõbesepp, Demeetrios nimi, tegi Artemise templi hõbekujukesi ja muretses sellega käsitöölistele rohkesti tööd.
25Ta kogus kokku nood ning muud oma ärile kaasaaitajad ja ütles: „Mehed, te teate, et meie heaolu sõltub sellest tööst,
26ja te näete ja kuulete, et see Paulus veenab ja juhib kõrvale rohkesti rahvast mitte ainult Efesoses, vaid peaaegu kogu Aasia provintsis, öeldes, et kätega valmistatud asjad ei ole jumalad.
27Ja nõnda ähvardab põlu alla sattumine mitte üksnes seda meie tööala, vaid ka suure jumalanna Artemise templit ei peeta enam millekski ja kaob tema suur ülevus, ehkki teda kummardab kogu Aasia ja ilmamaa.”
28Seda kuuldes said nad täis raevu ja hakkasid hüüdma: „Suur on efeslaste Artemis!”
29Ja terve linn hakkas mässama ja nad sööstsid üksmeelselt teatrisse, lohistades kaasa makedoonlased Gaiuse ja Aristarhose, Pauluse matkakaaslased.
30Aga kui Paulus tahtis rahvakoosolekule minna, ei lasknud jüngrid teda.
31Isegi mõned Aasiamaa ülemad, kes olid ta sõbrad, saatsid mehi ta juurde paluma, et ta ei näitaks end teatris.
32Ühed karjusid nüüd üht, teised teist, sest rahvakogu oli segaduses, suurem hulk ei teadnudki, misjaoks nad olid kokku tulnud.
33Siis mõned rahva hulgast selgitasid olukorda Aleksandrosele, kelle juudid olid ette lükanud. Aleksandros aga viipas käega, tahtes pidada rahvakoosoleku ees kaitsekõnet.
34Aga kui nad mõistsid, et ta on juut, tõstsid nad kisa ja karjusid kõik nagu ühest suust ligi kaks tundi: „Suur on efeslaste Artemis!”
35Aga linnakirjutaja vaigistas viimaks rahva ja lausus: „Efesose mehed, kas on ühtegi inimest, kes ei tea, et efeslaste linn on suure Artemise ja tema taevast mahalangenud kuju hoidja?
36Et see on vaieldamatu tõsiasi, siis on teie kohus vait olla ja mitte midagi ennatlikult ette võtta.
37Te ju olete siia toonud need mehed, kes ei ole templiriisujad ega meie jumalanna teotajad.
38Kui nüüd Demeetriosel ja temaga koos olevatel käsitöölistel on kellegi peale kaebamist, siis selleks peetakse kohtupäevi ja on olemas maavalitsejad; süüdistagu nad seal üksteist.
39Ja kui teil on veel mingeid nõudmisi, siis arutatakse seda korralisel rahvakoosolekul.
40Meie oleme ju ohus, et meid tänase kokkutormamise pärast süüdistatakse mässutõstmises, milleks ei olnud mingit põhjust ja millest me ei suuda aru anda.” Ja nende sõnadega õnnestus tal rahvakoosolek laiali saata.

Issand Jeesus, palun venita ja ehita meie usku läbi unistuste, mis vastavad Sinu suurusele - unistuste, mida ainult Sina saad täide viia. Anna armu, et võiksime olla kaasatud nende unistuste realiseerimisse.

Oleme juba lugenud kuidas Pauluse kuulutustöö Efesoses muutis sealse linna ning ümbruskonna kultuuri olemust. Tänane piiblitekst näitab kui ulatuslik see muutumine oli.

Efesoses asus Artemise tempel, mis oli üks seitsmest iidse maailma imest ning kus teenis hulgaliselt prostituutidest preestrinnasid. Käsitöölised teenisid korralikku tulu hõbedaste Artemise ja templi kujutiste müümisest sadadele palveränduritele, kes templit imetlema tulid. Pauluse kuulutus sealsamas ähvardas nüüd kogu selle äri sulgeda ning lõpetada isegi Artemise enese kummardamise (Ap19:23-27)

Hõbesepp Demetriuse eestvedamisel tõusis üles “terve linn” (s 29), et tohutus protestiaktsioonis Pauluse vastu marssida suurde amfiteatrisse. Olen isiklikult kõndinud Efesose varemete vahel praeguse Türgi territooriumil, vaadates selle tohutu Artemise templi võimsaid sambaid ning seisnud suure amfiteatri alusel - seal muutub kogu piiblis olev kirjeldus korraga elavaks ning hakkad tajuma nende sündmuste mastaapsust.

Silme ette joonistub pilt mässavast ja karjuvast rahvahulgast - tõeline põrgu eeskoda - kui ligi kaks tundi järjest kisendab see inimhulk “Suur on efeslaste Artemis!” (s 34). Tegemist on viimase vastuseisuga vaba Pauluse ning paganareligiooni vahel, mis osutab selgelt, et Jumal jätkab oma võimsat ja väelist toimimist, viies täide oma plaani.

Näeme ka Jumala suveräänset tahet ning võimsat kätt, mis Paulust ja tema kaaslasi kaitseb - veel ei ole neile tulnud kohtu ees seismise ja kannatuste aeg (s 35-40).

Efesoses esitatakse kristlusele üks võimsamaid väljakutseid iidse maailma jõuliseima ja kõige laiemalt levinud paganakultuse poolt. Aga milline näeks välja see, kui kaasaegne krislik kogudus esitaks väljakutse praeguste kultuuride ja ühiskonna ebajumalate vastu? Mida see tähendaks koguduse jaoks, saada tagasi oma prohvetlik hääl, et vastu astuda kurjusele ja ülekohtule ning olla tunnistajaks õigluse võidutsemisele?

 
Sellised lood inspireerivad meid koos Jumalaga veel suuremalt unistama - selleks et mõjutada ja muuta kultuuri, milles elame. Mida saaksid sina täna selleks paluda ja teha?

Selle kommentaari autor: Daniel McGinnis