Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Südameasjad

Neljapäev, 25. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 27:14-27

Veel Saalomoni tarkust
14Kes vara hommikul oma ligimest valju häälega õnnistab, sellele loetakse see sajatamiseks.
15Katuse alaline läbitilkumine saju ajal ja riiakas naine on ühesugused:
16teda varjata on otsekui varjaks tuult või kahmaks õli oma parema käega.
17Raud ihub rauda ja inimene ihub teist.
18Kes hoolitseb viigipuu eest, saab süüa selle vilja, ja kes teenib oma isandat, seda austatakse.
19Otsekui vees pale peegeldab palet, nõnda vastab inimsüda inimesele.
20Surmavald ja kadupaik ei saa iialgi täis, samuti ei küllastu ka inimese silmad.
21Hõbeda jaoks on sulatuspott ja kulla jaoks ahi, ja meest hinnatakse tema kuulsuse järgi.
22Isegi kui sa rumalat tambiksid nuiaga uhmris terade seas, ei lahkuks temast rumalus.
23Pane tähele oma lammaste seisukorda, tee karjad oma südameasjaks,
24sest varandus ei kesta igavesti, või kas kroongi püsib põlvest põlve?
25Kui rohi on kadunud ja ädal on tulnud nähtavale, kui mägedelt on hein korjatud,
26siis on sul tallesid riietuseks ja sikke ostuhinnaks põllu eest.
27Ja sul enesel on küllalt kitsepiima toiduks, toiduks su perele ja elatiseks su teenijaile.

Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta (Jk 3:17).

Tänased salmid räägivad meile inimese südamest. Elades kogukonnas põrkavad meie “nurgad” tahes tahtmata kokku ning peame endid muutma, et meie suhtlemine võiks olla tulemuslik (s 17, 21). Kuid inimsüda võib teisega kokku kõlada ka peaaegu täiesti samas tonaalsuses (s 19)  -kes sellise suhte leiab, peab Jumalat kiitma. Aga siis on ka need inimeed, kes näevad rohkem seda mis teistel on ja neil puudu, kui seda mis neile antud on. Ja nad ei saa kuidagi rahule jääda.

Jaakobus küsib: “Kust tõusevad võitlemised ja kust tülid teie seas? Kas mitte sealt, teie himudest, mis sõdivad teie liikmetes? Te himustate ja teil siiski ei ole; te tapate ja kadestate ega või midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.  Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes. (Jk 4:1-3, 1968.a tõlge)

Kadedale on teiste õnn talumatu, sest see meenutab neile tühjust nende endi sees (Davis). Kes meist poleks tundnud natukenegi kadeduse kibedust ja väge? Võib-olla oli see terav pahameeletorge kellegi teise edu pärast või – veel hullem – vinduv viha, mis võrdleb end pidevalt teistega, kadestades nende edu, ilu või populaarsust? Psalmi 27 on kogutud paljud targad soovitused, mis aitavad meil hoiduda kadedusest ja juhivad meid paremini käituma: näiteks, tunnustust tuleb vastu võtta rõõmsalt, mingit vajadust pole ise ennast upitada. Kui selle ümber pöörame, saame julgustada inimesi, kellel on võib-olla vilets enesehinnang ja seetõttu kalduvus teisi kadestada. Saame neid toetada ehtsa ja hoolitseva tunnustusega, mis võib olla neile kasvu vahend (s 21). Ja kui kadedus näibki olevat meie igiomane patt, saame paluda sõprade abi, kes meid julgustaksid selle vastu võitlema.

Õpetussõnad on realistlikud ja praktilised kõiges, mis puudutab rahaasju. See, kuidas me rahaga ümber käime, võib sügavalt mõjutada meie suhteid. Üsna segadusseajav on eilse lõigu salm 13, mida korratakse mitmel kujul mujalgi (Õp 6:1-3, Õp 11:15, Õp 17:18, Õp 20:16, vrd 5Ms 24:10-13). Eugene Peterson tõlgendab seda nii: Hoidu olemast käendajaks võõrale, suhtu ettevaatlikkusega sellesse, kui juhuslik mööduja tahab midagi panti panna (The Message). See nõuanne võib tunduda ebaoluline, kuid Jeesuski soovitab järgmist: „Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? … Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata …“ (Lk 6:34,35; vrd Mt 5:42)

 

Issand, las meie elu peegeldab Sinu tarkuse ilu ja jõudu, mis on kättesaadav meile igas olukorras.

Selle kommentaari autor: APÜ