Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tarkus noomimise kaudu

Esmaspäev, 29. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 29:1-15

Veel Saalomoni tarkust
1Kes noomimisest hoolimata jääb kangekaelseks, murtakse äkitselt ja paranemist ei ole.
2Õigete rohkusest rahvas rõõmustab, aga õela valitsedes rahvas ägab.
3Tarkuse armastaja rõõmustab oma isa, aga kes hooradega seltsib, raiskab varanduse.
4Kuningas kindlustab maad õiguse abil, aga pistisevõtja laostab selle.
5Mees, kes oma ligimese vastu on libekeelne, laotab tema jalgadele võrgu.
6Kurja inimese üleastumised on talle püüniseks, aga õige hõiskab ja rõõmustab.
7Õiglane tunneb viletsate kohtuasja, aga õel ei taha sellest aru saada.
8Pilkajad kihutavad linna mässama, aga targad vaigistavad viha.
9Kui tark mees rumalaga kohut käib, siis too kas vihastab või naerab, aga rahu ei saa.
10Verejanulised vihkavad vaga, aga ausameelsed püüavad hoida tema hinge.
11Alp paiskab välja kogu oma viha, aga tark mees vaigistab teda lõpuks.
12Kui valitseja paneb tähele valekõnesid, siis on kõik ta teenrid õelad.
13Vaene ja rõhuja kohtavad teineteist, Issand valgustab nende mõlema silmi.
14Kuningal, kes viletsaile ausasti kohut mõistab, on aujärg igavesti kindel.
15Vits ja noomimine annavad tarkust, aga omapead jäetud poiss teeb häbi oma emale.

Meenuta, mille pärast Jumal sind viimati noomis. Täna Teda, et ta oma armus ja helduses meid kogu kannatlikkusega õpetab.

Õpetussõnad ei anna edasi vaid teoreetilist kirjatarkust, vaid pigem elutarkust. Ja see on tõeline elukestev õpe. Üllatavalt on selle õppimise keksmes noomimine ja karistamine. Korduvalt pöördub autor siin tagasi karistuse väärtuse juurde õppeprotsessis (s 15). See vastandub kaasaegsele käsitlusele, mis ütleb, et õppimine on aktiivne, omaenese seatud tingimustel toimuv informatsiooni hankimine, mis ei sõltu karistusest ega tasust.

Sageli avanevad meie silmad tõde nägema alles kibedate elukogemuste kaudu. Nii on kannatuste ajad meile ka suurte väljakutsete ajad. Nende sees oleme Jumala erilise tähelepanu ja armastuse objektid, kuigi me ise kogeme pigem vastupidist. Kõik uskujad vajavad jätkuvalt korrigeerimist Jumala poolt, sest oleme endiselt veel patu mõjusfääris. Alles Kristuse taastulekul saab usklik  “valmis” - jõudes Kristuse sarnasusse, millesse Jumal meid on kutsunud. (Fl 1:6)

Piibliaegsesse kasvatustraditsiooni kuulus ka kehaline karistus. Tänapäeval on see paljudes kohtades seadusega keelatud - ometi tuleb mingil viisil vajalik ja õpetatav ikkagi selgeks teha. Kasvataja üks vastutusi on anda ja kinnitada õppijale selged piirid, õpilase üks esimesi ülesandeid aga on omandada enesevalitsemise ja -ohjamise kunst. Kiire ja kerge rahulduse saamise maailmas elades, kus kõik nauditav on siinsamas kättesaadav, osutub see inimesele järjest raskemaks.

Tarkuse üheks osaks on ensevalitsemine ning oskus loobuda enesele meeldivatest asjadest, nende heaks, kes elavad puuduses. Mida suurem ja nõudlikum on kellegi mõjusfäär, seda enam peab ta arvesse võtma teiste kasu (s 4,11). Isegi vihatunnete väljendamiseks on vaja enesehaldamist.

Kuidas kellelgi taoline elukestev õpe tegelikult õnnestub - kuuleme tagasisidest, mida annavad meie kõige lähedasemad.

 
Palugem, et “...et meid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises...” (Kl 1:9)

Selle kommentaari autor: APÜ