Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Paindlikkus koos tarkusega

Laupäev, 11. Juuli 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 6:30-44

Jeesus söödab viit tuhandet meest
30Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud.
31Ja Jeesus ütles neile: „Tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut!”, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi.
32Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette.
33Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale enne neid.
34Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju.
35Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid: „Paik on üksildane ja aeg juba hiline,
36lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa!”
37Aga Jeesus vastas neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid talle: „Kas peame minema ja ostma kahesaja teenari eest leiba ja andma neile süüa?”
38Aga tema ütles neile: „Mitu leiba teil on? Minge vaadake!” Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad: „Viis, ja kaks kala.”
39Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale rohule.
40Ja nad istusid maha sajakaupa ja viiekümnekaupa.
41Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale, ning jagas ka need kaks kala kõigile.
42Ja kõik sõid ja said kõhud täis.
43Ja korjati kokku kaksteist korvitäit leivapalukesi ja kalu.
44Ja nende leibade sööjaid oli viis tuhat meest.

“Jumal ei juhi meid märkama vajadust, ilma et Tal oleks plaanis meie vahendusel seda vajadust ka täita - olgu see siis läbi palve või muul viisil.” (Alan Cole, Austraalia piibliõpetaja ja misjonär)

Teenimistöös olevaile inimestele, kes peavad kandma vastutust esitab kaasaeg mitmeid hoiatusi - sa pead vältima läbipõlemist, suutma pidada piire teenimistöö ja pereelu vahel, pead leidma aega isiklikuks vaimulikuks arenemiseks ja taastumiseks. Kõiki neid on hädavajalik silmas pidada, samas võib paindumatu enese eest hoolitsemine ning suhtumised halvata igasuguse eduka teenimistöö.

Huvitav, kuidas oleks Jeesuse jüngrid kommenteerinud neid teemasid just sellel päeval, lähutvalt oma kogemusest?

Peale oma edukat misjonireisi tulid jüngrid innukalt Jeesusele raporteerima saavutatust, kuid Jeesus oli ümbritsetud rahvahulkadest. Jüngrid vajasid taastumisaeganing ning Jeesus kutsus neid puhkuseks veidi eemale minema - kuid koheselt järgnes neile 5000 näljast entusisasti, keda ei olnud kuidagi võimalik vältida. Jeesuse “kaastundlik süda” nägi rahvahulki ja nende vajadust - et nad olid kui “lambad, kelledel ei ole karjast” ning ta hakkas neid õpetama paljudes asjades (s 34).

See polnud mingi 20 minutiline jutlus, vaid pikk õppepäev. Lõpuks paluvad täiesti ärakurnatud jüngrid Jeesusel rahvahulgad ära saata koos kõikide abivajajatega - kuid Jeesus vastab meile käsuga toita kogu seda rahvast! Kas Jeesus kiusas neid? Kas nemad oleksid kusagilt saanud leida rahvale toitu? Tundus, et just seda Jeesus ootaski, kuid jüngrite uskmatus oli ilmne. Veidi varem oli Jeesus andnud neile kõikidele oma meelevalla, kuid jüngrid ei suutnud näha uusi võimalusi mis neil nüüd oli, enne kui Jeesus ise võttis olukorra juhtimise enese peale ning kõik said süüa.

Liigagi sageli olema ka meie oma suhtumistes paindumatud. Meie isekad südamed ignoreerivad inimeste vajadusi, selleks et meie endi vajadused saaksid täidetud. Jeesuse reaktsioon ja vastus rahva vajadustele erines jüngrite omast. Tema peamine hool oli varustada rahvast nii vaimse kui ka füüsilise roaga, nii nagu karjane hoolitseb oma karja eest. Viimselt oli ta karjane kes andis ka oma elu lammaste eest.

Kõikidele tema järgijate jaoks kuulub ohvrimeelne teenimistöö endiselt nende kutsumise hulka.Usk Jumala autoriteeti ning targad, paindlikud otsused on need mis peaksid eelkõige juhtima meie teenimistööd.

 
Oled sa hiljuti kellegi vajadusi ignoreerinud? Palu, et Jumal võiks sulle andeks anda ja pane tähele kui ta õhtuab sind kuidagi seda olukorda parandama.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson