Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Halb uni, head uudised

Neljapäev, 6. Mai 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tn 2:25-49

Taaniel seletab Nebukadnetsari unenäo
25Siis Arjok viis Taanieli kiiresti kuninga ette ja ütles temale nõnda: „Ma olen leidnud Juuda vangide hulgast mehe, kes tahab kuningale teatavaks teha unenäo tähenduse.”
26Kuningas kostis ja ütles Taanielile, kelle nimeks oli Beltsassar: „Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse?”
27Taaniel vastas kuningale ja ütles: „Saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased.
28Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need:
29sinul, kuningas, tõusid voodis olles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib, ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib.
30Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtteid.
31Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus.
32Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest,
33sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist.
34Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need.
35Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa.
36See oli unenägu, ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse:
37sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au.
38Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taeva linnud, seades sinu valitsema nende kõigi üle - sina oled see kullast pea!
39Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle.
40Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud - raud ju lõhub ja pihustab kõike; ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik.
41Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki; küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult.
42Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe.
43Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga.
44Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti,
45just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel.”
46Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Taanieli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit.
47Kuningas pöördus Taanieli poole ja ütles talle: „See on tõsi, et teie Jumal on jumalate Jumal ja kuningate Issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada.”
48Siis kuningas ülendas Taanieli ja andis temale palju kalleid kingitusi ning pani ta valitsejaks üle kogu Paabeli maakonna ja ülem-eestseisjaks kõigile Paabeli tarkadele.
49Ja Taaniel palus kuningat ja see seadis Sadraki, Meesaki ja Abednego valitsema Paabeli maakonna üle; aga Taaniel jäi kuninga hoovkonda.

Palveta vaikselt, mõtiskledes iga sõna üle: “Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal…sest sinu päralt on riik ja vägi ja au.”

Nebukadnedsari vastus Taanieli tõlgenudsele kuninga unenäo kohta on puudulik, kuningas ei saa aru asja tuumast. Ta mõistab, et Jumal on üle kõikide tema jumalate, ning et Ta on “saladuste paljastaja” (s 47) ning kuningas külvab Taanieli üle kingituste ja ametikõrgendusega üle tema kaaslaste (s 48,49). Aga ta ei jõua selle kainestava teadmise juures, mida talle täh-tähelt selgitatakse, enese alanadmiseni Jumala ees. Nii nagu paljud teised kuningriigid, pühitakse ka Nebukadnedsari kuningriik ära otsekui õled, kui jumalariik paljastab inimliku tugevuse ja väe tegeliku nõtruse ( s 35,44,45).

Täpselt samuti võime ka meie Taanieli raamatut lugedes põhiteemast mööda vaadata. Paljud Taanieli raamatu lugejad keskenduvad pigem nelja mainitud kuningriigi  kindlaks määramisele (need arvatakse olevat: Paabel, Meedo-Pärsia, Kreeka ja Rooma). Selle asemel aga tuleks siseneda kirjakoha põhisõnumisse: kuningad ja kuningriigid, presidendid ja diktaatorid, demokraatiad, türanniad ja monarhiad - need kõik tulevad ja lähevad, kuhjudes ajaloo prügilasse.

Ainult üks kuningriik - Jumala oma - ei hävine iial.

Kipume ahastusse sattuma valitsuste - nii demokraatilke kui despootlike üle, tänane kirjekoht aga ei anna alust arvata, et mistahes järgmine valitsev režiim võiks olla eelmisest parem. Meie lootus ei ole rajatud inimlikule progressile, vaid Jumala kuningriigi dünaamikale. Taanieli eeskuju järgides osaleme ka meie inimlikes struktuurides, et saaksime olla ühiskonnale õnnistuseks ning anda hääle Jumalalt tulevale tarkusele. Kui võim on kurjades või nõrkades kätes, saab meie sõnum kaasaja Nebukadnedsaritele olla samasugune kui Taanieli: et kuningal on võim üksnes Jumala kingitusena (s 37), või kasutades Jeesuse sõnu Pilaatusele: “„Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. “ (Jh 19:11)  

 
Palveta tänasele kirjakohale mõeldes oma maa kõrgeimate ja poliitiliste parteide juhtide eest.

Selle kommentaari autor: Paul Oakley