Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kahtlev Johannes

Neljapäev, 10. Juuni 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 7:18-23

Jeesus vastab Ristija Johannesele
18Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes
kutsus enda juurde kaks oma jüngrit
19ja saatis nad Issanda juurde küsima: „Kas sina oled see, kes
pidi tulema, või jääme ootama teist?”
20Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad: „Ristija Johannes
on meid sinu juurde läkitanud küsima: Kas sina oled see, kes pidi
tulema, või jääme ootama teist?”
21Tolsamal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja
hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis
ta nägemise.
22Ja Jeesus vastas neile: „Minge, teatage Johannesele, mida te
olete näinud ja kuulnud:
pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad,
pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad,
surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit
23ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!”

“Minu Hosanna on läbi käinud tulisest kahtluste ahjust” (F. Dostoajevski)

See kirjakoht on kristlastele muret teinud, sest tundub nagu kahtleks Johannes selles, kas Jeesus on ikka Messias, kuigi ta ju ise nägi, kuidas Püha Vaim Jeesuse ristimisel Tema peale laskus ning kuulis, kuidas Jumal nimetas Teda “Minu Poeg” (Mt 3:13–17; Lk 3:21-22). Johannesele räägiti ka imedest, mida Kristus oli teinud - ja ikkagi läkitab ta oma jüngrid küsima: “Kas sina oled see, kes pidi tulema, või peaksime ootama kedagi teist?” (s 20)

Miks Johannes siis kahtles? Sest Jeesus ei käitunud nii nagu Johannes oli eeldanud. Ta oli arvanud, et Messia korraldab kohtumõistmise, selle asemel kuulutas Jeesus hoopis andestust ning teenis patuseid.

Teiseks oli Johannes ise vangis ning teadis et ta elu ripub juuksekarva otsas. Ta oli väga suure pinge all. Sellises olukorras võivad üsna kohtuavad mõtted inimest piinama hakata. Isegi nii võimas mees nagu Ristija Johannes koges kahtlusi, olles kannatustes ning murelik.

Ometi toimis Johannes oma kahtlustega õigesti: selle asemel, et neid Jeesuse eest peita, viis ta nad otse Jeesuse eette, kes siis ka vastas tema küsimusele osutades Jeesuse läbi sündinud imetegudele.

Need teod tõendasid, et Jeesus oli Messias, sest nende läbi täitusid Js 61 peatüki messiaanlikud prohvetikuulutused, mida Jeesus ise oli nimetanud oma missiooni tuumaks (Lk 4:16-21). Jeesuse suuhtumine kahtlevasse Johannesesse on äärmiselt liigutav: Ta ei kritiseeri Johannest, vaid kinnitab avalikult Johannese kui eesmineja rolli ning tunnistab, et Johannes on imeline mees. Johannese kahtlemine ei pannud Jeesust teda kuidagi kehvemaks pidama. Vastupidi - Jeesus tegi kõik, et ka rahvas mõistaks Johannese suurust, hoolimata viimase usunõtrusest. Johannes polnud tavaliselt mingi tuules kõikuv kõrkjavars (s 24). Seda suuremat armu osutas Kristus Johannesele - ning milline julgustust on see, meile, kui kahtlused meid ründavad!

 
Võta aega Jumalaga koos olemiseks ning ole täiesti aus. Millega sa maadled? Millised kahtlused kõlavad su peas? Täna Jumalat armu ja halastuse osutamise eest meie raskustes ning kahtlustes!

Selle kommentaari autor: Caroline Fletcher