Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuule Jumala rahvas!

Neljapäev, 12. Mai 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 6:1-12

Kohustus pidada Jumala käske
1Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand, teie
Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida,
2selleks, et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki
tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su
pojapoeg, kogu oma eluaja ja et su päevi pikendataks.
3Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi
hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate
Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.
4Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.
5Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest
oma hingest ja kõigest oma väest!
6Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes
ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Hoiatus sõnakuulmatuse eest
10Ja kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mille ta
vandega su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, on tõotanud
sulle anda - suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud,
11ja kõike head täis kojad, mida sa pole täitnud, ja raiutud
kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole
istutanud - ja kui sa oled söönud ja su kõht on täis saanud,
12siis hoia, et sa ei unusta Issandat, kes tõi sind välja
Egiptusemaalt orjusekojast!

Sõnum Jumala ainukordsusest ning ühtsusest peab kõlama maailmas mis on täis ebajumalakummardamist.

Mooses jätkab nende instruktsioonidega, mida Jumal talle andis lisaks Kümnele käsule või nende selgitusena. Neid tutvustades tuletab Mooses veelkord rahvale meelde, et korralduste pidamine on rahvale eluteeks, mis ulatub kaugele tulevikku. Korralduste pikaajalise perspektiivi tõttu oli oluline ka nende edasi andmine ühelt põlvkonnalt teisele (s 2) 

Neis avasalmides on tunnistus, mida tuntakse ka “Shema” (“Kuule!”) nime all. See on saanud judaismi keskseks palveks ning kogu piibelliku usu alustalaks, sest koondab väga vähestesse sõnadesse Vana Testamendi kõige olulisemad teemad.

Esiteks: Iisraeli Jumal on ainus Jumal. 

Teiseks: Iisrael ise on ühendus. Jumala valitud rahva hulka kuulusid nii need, kes seisid koos Moosesega kui ka kõigi järeltulevate põlvede uskujad - nad kõik olid üks rahvas.

Kolmandaks: Jumala rahvaks olemine ei tähenda lihtsalt rutiinsete usutalituste sooritamist või kommete järgmimist elus. Jumal ootab tõelist ja reaalset (vastu)armastust oma rahva igalt liikmelt, ootab terve elu pühendamist Temale (s 5).

Mida tähendab Jumalat armastada kogu oma südame, hinge ja jõuga (s 5)? Juudid mõistsid südame all intellekti, tahte ja kavatsuste asukohta. Süda vormib meie iseloomu ja isiksust, mõjutab meie valikuid ja otsuseid. Ta haarab endasse ka meele mõiste. Hing (heebrea k nefeš) kätkeb endas elujõudu, hingust. See võtab kokku inimese sisemise olemuse: emotsioonid, kired ja soovid, instinktid ja sügavaimad isiksuse tasandid.  

Piiblitekst viib meid otse inimesepoolse kohase vastuseni, selleni, kuidas meil tuleks vastata ainsale tõelisele Jumalale, kes on oma rahvaga astunud lepinguosadusse. Meie vastus peaks väljenduma meie elus: armastuses Tema vastu – kogu meie südamest, hingest ja jõust ning selles, et teeme Tema tahtmise peamiseks juhtnööriks oma igapäevases suhtluses ja valikuis.

Tõeline jumalakartus tähendabki meie kõikide oskuste ja andide, kõige selle, mida omame üleandmist Jumalale. Tal on iga meie eluala, iga meie otsuse kohta midagi öelda - see ongi edaspidi tulevate instruktsioonide sisuks.

Tänane tekst rõhutab tugevalt ka Pühakirja õpetuse jagamist oma laste ning lastelastega – et ka nemad õpiksid käime Jumala teedel ( s 2,7). Seda vastutust ei saa me jätta kohaliku kiriku või koguduse, või kellegi kolmanda kanda. Tegelikult sõltub ju nii meie koguduse, aga ka kogu ühiskonna heaolu sõltub sellest kuidas meie seda ülesannet täidame. Kui sul on lapsi või lapselapsi,  siis kui sageli räägid sa nendega Jumalast? Ja kuidas võiksid need jagamise ja osaduse hetked muuta oma igapäevase elu vältimatuks ja loomulikuks osaks? 

See väljakutse pole suunatud mitte ainult kristlastest lapsevanematele, vaid kristlaskonnale tervikuna: igaühel meist on vaja teha oma osa, et Jumala hea sõnum saaks edastatud järgmistele sugupõlvedele. 

Meil pole luba unustada Jumala suuri tegusid ja Tema tahet, sest sellest sõltub elu kestmine siin maa peal.

 
Küsi Jumalat, kuidas peaksid sina kuulutama. Ehk saad alustada sellega, et leiad viisi kuidas toetada oma koguduses või linnas neid, kes töötavad lastega ja edatsavad neile ka Pühakirja tõdesid?

Selle kommentaari autor: APÜ