Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Järeleandlik vs pühendunud

Reede, 13. Mai 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 6:13-25

Hoiatus sõnakuulmatuse eest
13Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni teda ning vannu tema nime
juures!
14Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber,
15sest Issand, su Jumal, on püha vihaga Jumal sinu keskel, et
Issanda, su Jumala viha ei süttiks põlema su vastu ega hävitaks sind
maa pealt!
16Ärge ajage kiusu Issandaga, oma Jumalaga, nagu te temaga
Massas kiusu ajasite!
17Pidage kindlasti Issanda, oma Jumala käske ja tema tunnistusi
ning seadlusi, mis ta sulle on andnud,
18ja tee, mis õige ja hea on Issanda silmis, et su käsi hästi
käiks ja sa võiksid minna ning pärida selle hea maa, mille Issand su
vanemaile on vandega tõotanud,
19ajades ära kõik sinu vaenlased su eest, nagu Issand on lubanud!
20Kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: Mis tunnistused ja
määrused ja seadlused need on, mis Issand, meie Jumal, teile on andnud,
21siis vasta oma pojale: Me olime vaarao orjad Egiptuses, aga
Issand tõi meid vägeva käega Egiptusest välja.
22Ja Issand tegi tunnustähti ning suuri ja hukatuslikke
imetegusid meie silme ees Egiptuses vaarao ja kogu ta koja vastu,
23meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale,
mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda.
24Ja Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta
Issandat, meie Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks
meid elus, nagu see tänapäeval ongi.
25Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid
käske Issanda, meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud.

“Lohuta mind, et ma elaksin, tõeliselt elaksin; sest sinu ilmutus on minu rõõm, on muusika, milles tantsin!” (Ps 119:77 The Message)

Traditsiooniline küsimus: “Mis tunnistused ja määrused ja seadlused need on, mis Issand, meie Jumal, teile on andnud?” (s 20) on hea koht peatumiseks ja järelemõtlemiseks. Milline on 5Ms raamatus korratud käskude ja seaduste tähendus ning miks rõhutab Mooses korduvalt rahvale, et nad peaksid neid kõiki hoolega pidama ja järgima (s 1-3, 17, 24, 25)? Ja kas meile, Uue Testamendi kristlastele, tundub selline rõhuasetus käsuseadusele häirivana, sest meile kuulub ju armu evangeelium?

Kohane vastus eelpool esitatud küsimusele oleks järgmine: Jumal  päästis oma rahva orjusest ning viis nad Tõotatud maale, täites nii Aabrahamile antud lepingutõotuse (s 21-23). See lepingusuhe on rajatud Jumala heldele, tinigmusteta armastusele. Shema, juutide usutunnistus: “Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus.” (s 4) tõstab esile kõige esimese ning olulisema lepingutingimuse: “Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!” (5Ms 5:7). Siin pole tegu mingile seadusele või koodeksile järeleandmise, vaid inimese täielikus pühendumisega. “ “Armasta Jumalat, oma Jumalat, kogu südamest; armasta Teda kõigega, mis sinus on; armasta kõigega, mis sul on!” (s 5, The Message).

Selline pühendumine on avar ja sügav. See ulatub palju kõrgemale reeglitest. Selles pole mingeid kõrvalteid. Jeesus viidates sellele, kui “suurimale käsule”, kuulutas: “ Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid”. (Mt 22:38, 40)

Üks väike poiss, kellel isa oli käskinud istuda, kuulutas: “Ma istun, aga sisemiselt seisan ma ikkagi püsti!”  Jumala ees ei ole mingit väärtust toriseval paindumisel. Meie seadusekuulekus peaks lähtuma meie armastusest Seaduse Andja vastu. Kogu südamega osutatud kuulekus, mis väljendab meie armastust  ja ka ustavust (lojaalsust), on ainus tõeline viis tunda rõõmu Jumala õnnistustest (s 2,3,18,24). Kuidas on meiega: kas lohistame jalgu järel, või tantsime rõõmus Jumala sõna muusikas?

 
Issand, anna mulle andeks hetked, mil olen püüdnud otsida kõrvalteid Sinu armastamisest!

Selle kommentaari autor: APÜ