Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline roog

Neljapäev, 4. August 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jh 6:22-27

Jeesus kõneleb tõelisest leivast
22Järgmisel päeval nägi järve kaldal seisev rahvahulk, et seal oli
ainult üks paat. Nad teadsid, et Jeesus ei olnud astunud paati koos
oma jüngritega, vaid ta jüngrid olid ära läinud üksi.
23Tibeeriasest tuli veel teisi paate selle paiga lähedale, kus nad
olid söönud Issanda õnnistatud leiba.
24Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta
jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma.
25Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle:
„Rabi, millal sa siia said?”
26Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi
mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite
leiba ja teie kõhud said täis.
27Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks
eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa
pitseriga kinnitanud.”

Mõtiskle hetkeks oma vaimuliku toiduvaliku üle. Kas see täidab su vaimu Jeesuse eluga?

On mitmeid inimesi, kelle tervislik seisukord nõuab regulaarset söömist. Need inimesed peavad sööma selleks, et elada normaalselt - aga nad ei ela selleks et süüa! 

Vaimselt tuleb meil kõikidel mõista, kes on see, kes tegelikult hoiab alal meie elu ning võimaldada Temal meid täita nii, et et me poleks lihtsalt elus, vaid kannaksime ka rohkelt head vilja (Jh 15:8).

Rahvahulk, keda Jeesus imeteo läbi toitis, esindas valdavalt “elada selleks, et  süüa” mentaliteeti.

Selle asemel, et aru saada, et küllus, mis tuli Jeesuse läbi otsekui ei millestki - viitas suhtele, mida nad võinuksid  omada Jumalaga - näevad nad Jeesuses lihtsalt allikat kust saada kõikie eluks vajalikku. Aga nad ei mõista, et Ta on Elu allikat (s 26).

Kui mistahes Jumala and muutub meile olulisemaks ja on enam meie tähelepanu keskmes kui Jeesus ise - siis on meile tekkinud ebajumal, kes ei saa tegelikult tuua meile elu. Isegi Jumala enda poolt saadetud manna läks järgmisel päeval roiskuma ( 2Ms 16:20)! 

Kas sinu elus on mingit andi, austust, võimekust või staatust, millele oled hakanud toetuma rohkem kui selle anni Andjale?

Juudid, keda enne oli toidetud range käsumeelsusega, arvasid, et ka igavest elu saab välja teenida. Jeesus aga kummutas sellise mõtteviisi (s 29). Siis kui Eluleiba jagatakse ilma hinnata, on meil vaja see vastu võtta (s 29). Ja igaüks meist peab astuma rahvahulgast eemale selleks, et anda Jeesusele vastus (Jh 6:37-40).

 
Palveta, et sinu kogudusel ja usklikel võiks olla tõeline nälga ja janu Jeesuse järele. Palveta selle nälja võimsat täitmist Püha Vaimu läbi.

Selle kommentaari autor: APÜ