Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hirm tundmatu ees

Kolmapäev, 3. August 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jh 6:16-21

Jeesus kõnnib vee peal
16Aga õhtu jõudes läksid Jeesuse jüngrid alla järve äärde
17ja astusid paati ning sõitsid teisele poole järve Kapernauma.
Oli juba läinud pimedaks, ja Jeesus ei olnud ikka veel tulnud nende
juurde.
18Ka puhus tugev tuul ja pani järvel tõusma kõrged lained.
19Nad olid nüüd sõudnud umbes kolm-neli miili, kui nägid
Jeesust järvel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat, ja nad lõid kartma.
20Aga Jeesus ütles neile: „See olen mina, ärge kartke!”
21Siis nad tahtsid ta paati võtta, aga kohe jõudiski paat
kaldale, kuhu nad olid tahtnud sõita.

"Igavene Isa, tugev, et meid päästa, kelle käsi on vaigistanud mässava laine ... Raputuste ja kiusatuste, tule ja vaenlase eest kaitse meid, kuhu iganes läheme.“(William Whiting)

Vahel kogeme olukordi, mis on täis segadust. Tänane kirjakoht kirjeldab just selliseid olukordi. Jüngrid ootavad Kapernauma minekut, kuid videvikus ei ole Jeesus veel nende juurde tulnud, nii et nad lähevad merele ilma temata. Ka rahvahulgad on segaduses: kus on Jeesus ja miks ta ei ole paadis - nad paistavad olevat otsustanud jälgida, mida ta teeb (s 24). Merel tõuseb torm ja jüngrite paat ähvardab ümber minna. Aga kui nende poole tuleb üle vee tume kuju, muutub nende segadus hirmuks ja paanikaks. Alles siis, kui tuntakse ära Jeesus ja aidatakse pardale, hajub segadus ja ärevus ning jüngrid muutuvad rahulikuks. Enne kui nad arugi saavad, on nad  ohutult teisel kaldal ja kõik on hästi.

Torm merel ei ole asi, mida saaks kergelt võtta, ning mere rahulikkus võib muutuda üsna kiiresti vihaseks rajuks. Ometi polnud see torm, mis jüngreid hirmutas. Nad olid küll hirmul, kuid nad olid seda juba enne tormi. Jüngreid hirmutas teadmatus - ehmatav vaatepilt, see, et keegi kõnnib lihtsalt üle mere ja tuleb nende poole. Midagi sellist polnud keegi neist enne näinud.

Sageli on niimoodi ka meiega. Tuleme kergemini toime asjadega, mida teame ja mõistame või oleme korra juba kogenud, isegi kui need on halvad asjad. Kuid need, mis tunduvad juhuslikud või ettearvamatud on meile hirmutavad. Kui me ei saa aru, mis toimub või mis võib tulla järgmiseks, võib hirm muutuda väga suureks, paanikani välja. 

Neile kes usuvad Jumalasse, on sellistel hetkel abiks teadmine, et Jumal mõistab, mis toimub ja omab kontrolli igas olukorras. Tema kannab meid läbi ka suurest hirmust. Tänases loos on tähelepanuväärne aga see, et asi, mida jüngrid kõige rohkem kartsid, oli see, mis tõi neile abi ja pääste. 

Nii võib olla ka meiega. Hirmu andmine Jeesusele ei pruugi probleeme või ohte eemaldada, kuid see annab meile võime tormist läbi tulla ning kogeda jumalikke lahendusi inimlikult väga hirmsates olukordades.

 
Millised sügavad veed ähvardavad täna neelata su usaldust Jumala vastu? Vaata vaimusilmas, Jeesust, kes kõnnib rahulikult üle tormilainete, läbi tuule ja vihma sinu poole. Kutsu Ta pardale ning võta vastu Tema rahu.

Selle kommentaari autor: APÜ